Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NU HAR HSB ÖSTERGÖTLAND FLER MILJÖBILAR ÄN HELA DANMARK!

HSB Boservice AB, helägt dotterbolag till HSB Östergötland, får i veckan leverans av nya miljöbilar till sju av företagets reparatörer.

-          Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan vid transporter och maskinarbeten. Nu har vi 22 miljöbilar – vilket är mer än vad hela Danmark har, säger Tomas Eckerud Projektledare Energi och Miljö på HSB Östergötland.

HSBs MIILJÖ- OCH KLIMATMÅL:

  • Minska företagets CO2 med 50 % till år 2023.
  • Halvera användningen av kemikalier inom verksamheten.
  • Minska energiförbrukningen motsvarande energiprisökningen.
  • Minska vattenförbrukningen.

För transporter har vi redan halverat våra utsläpp för åren 2008-2011.

De nya bilarna överlämnas torsdagen den 29 november kl.11.30.

Plats: BIVA, Vigfastgatan 5 i Linköping.

 

Vill du veta mer kontakta;

Tomas Eckerud, Projektledare Energi och Miljö på HSB Östergötland
Telefon: 0701-61 43 06, e-post: tomas.eckerud@ostergotland.hsb.se

Peder Ahlgren, Boservicechef  på HSB Östergötland,
Telefon: 0708-24 02 35, e-post peder.ahlgren@ostergotland.hsb.se

Ämnen

Taggar

Regioner


 

Fakta   HSB Boservice AB:

HSB   Boservice erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, anläggning och   reparationer. Företaget har cirka 70 medarbetare och ungefär 250   avtalskunder. Miljöengagemanget är stort, förutom biogasbilar finns ett antal   elbilar i verksamheten. Våra årliga kundundersökningar ger ett stabilt   positivt resultat.
  

HSB   Östergötland ek. för. har cirka 15 000 medlemmar och är en av totalt 31   regionala HSB-föreningar. Verksamheten bedrivs i den västra delen av   Östergötland och i en del av Närke.

 

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
28 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.