Gå direkt till innehåll
Catherina Fored, vd HSB Norra Stor-Stockholm, Jimmy Bergman, vd HSB Södertörn, Anders Svensson, vd HSB Stockholm
Catherina Fored, vd HSB Norra Stor-Stockholm, Jimmy Bergman, vd HSB Södertörn, Anders Svensson, vd HSB Stockholm

Pressmeddelande -

Staten måste dra sitt strå till stacken för att lösa bostadsbristen i Stockholms län

Det råder stor bostadsbrist i Stockholms län och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Detta har regeringen i många år kritiserat kommunerna för eftersom de ansvarar för bostadsförsörjningen. Men kommunernas handlingsutrymme styrs till stora delar av staten och avsaknaden av en sammanhållen bostadspolitik på riksplanet är plågsamt tydlig.

Bostadsbristen är konstant sedan länge och problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit uppenbara i smittspridningen av covid-19. Unga vuxna och unga familjer har svårt att köpa en egen bostad på grund av kraftiga kreditrestriktioner. Situationen har dessutom förvärrats under pandemin, då många unga vuxna har blivit arbetslösa. En hel generation håller på att stängas ute från bostadsmarknaden.

För att lösa problemen krävs åtgärder från staten. I rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” framgår att kommunpolitikerna i Stockholms län allra helst vill att staten förenklar regelverket kring nyproduktion för att få igång byggandet. De vill se en ökad rörlighet i bostadsbeståndet, att det inrättas startlån för unga och att kreditgivningen underlättas.

De största hindren för bostadsbyggande i Stockholm län idag anser kommunpolitikerna är statliga regler kring strandskydd och riksintressen, men även markbrist. Därefter lyfter politikerna upp systematiska överklaganden som ett problem. Överprövande instansers långa handläggningstider fördyrar bostäder helt i onödan.

Sverige har saknat en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden. HSB håller i hög grad med kommunpolitikerna i kritiken mot rikspolitiken. Samtidigt måste Stockholms politiker också använda de verktyg som de själva förfogar över, där de viktigaste enligt dem själva är en aktiv markpolitik med många detaljplaner, allmännyttan och dialog med privata aktörer.

Det HSB som bostadsbyggare i Stockholmsregionen efterfrågar är ett ökat samarbete med kommunerna i länet för att få fart på byggandet och bättre möta efterfrågan. Det finns betydligt mer att göra här, och det skulle gagna alla att den kompetens som finns hos de långsiktiga aktörerna tas tillvara.

Det är hög tid att kraftsamla tillsammans, få upp bostadsfrågorna på den politiska dagordningen och lösa bostadsbristen.

Anders Svensson, vd HSB Stockholm
Catherina Fored, vd HSB Norra Stor-Stockholm
Jimmy Bergman, vd HSB Södertörn

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM HSB STOCKHOLM
I snart 100 år har vi byggt nya hem att trivas i – anpassade till livets olika skeden. Sedan starten 1923 har vi vuxit till drygt 151 000 medlemmar, 58 000 bosparare och närmare 470 bostadsrättsföreningar. HSB Stockholm bygger, förvaltar och arbetar aktivt för att skapa ett gott boende åt våra medlemmar. Vi finns i 16 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Presskontakt

Erik Juhlin

Erik Juhlin

Presskontakt Pressansvarig, HSB Stockholm 070-325 21 24

HSB – där möjligheterna bor

HSB Stockholm är en medlemsägd bostadskooperation som erbjuder bosparande, nyproduktion av bostäder och förvaltning. Vårt uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Det har vi gjort framgångsrikt i snart 100 år. Våra drygt 151 000 medlemmar, 58 000 bosparare och närmare 470 bostadsrättsföreningar finns i följande 16 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

HSB Stockholm
Fleminggatan 41
112 84 Stockholm
Sverige