Gå direkt till innehåll
HSB Malmö tar ytterligare miljökliv – får ISO 26000-verifiering

Pressmeddelande -

HSB Malmö tar ytterligare miljökliv – får ISO 26000-verifiering

Genom sin egendeklaration lovar HSB Malmö att i sitt operativa arbete följa de sju principer för socialt ansvarstagande som finns definierade i SS-ISO 26000:2010.

”HSB Malmö har som vision att ha ett högt anseende som samhällsaktör, med en ökad mångfald. Att arbeta aktivt med socialt ansvarstagande enligt den ledande globala standarden för hållbart företagande, ISO 26 000, och sträva efter att maximera vårt bidrag till en hållbar utveckling, är ett konkret utvecklingsarbete som tar oss närmare visionen och som ska skapa värde för våra medlemmar, kunder, medarbetare, partners och samhället i stort,” säger Michael Carlsson, vd HSB Malmö.

ISO 26000 innehåller sju grundprinciper som ska genomsyra en organisations arbete med socialt ansvarstagande. De sju grundprinciperna är:

  • Ansvarsskyldighet
  • Transparens
  • Etiskt uppträdande
  • Respekt för intressenterna
  • Respekt för lagen
  • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
  • Respekt för mänskliga rättigheter

”Våra kärnvärderingar har varit desamma sedan 2004, ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan). De spelar en aktiv roll i hur vi driver vår verksamhet. Värderingen "Hållbarhet" har genom arbetet med ISO 26000 fått ett ytterligare fokus genom att standardens grundläggande principer om ansvar, transparens, etiskt uppförande, intressentrespekt och mänskliga rättigheter nu skrivits in i vår övergripande ansvarspolicy och uppförandekod,” säger Michael Carlsson.

HSB Malmö är sedan tidigare certifieradeenligt ISO9001:2015, och är en del av arbetet med Agenda 2030.

Arbetet med egendeklarationen har gjorts av HSB Malmö och verifierats av Svensk Certifiering Norden.

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information om HSB Malmö:
hsb.se

HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 50 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Kontakter

Sarah Nilsson

Sarah Nilsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-780 42 61

Relaterat innehåll

Våra medlemmar äger

HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 53 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

HSB Malmö
Turning Torso
211 15 Malmö