Gå direkt till innehåll
HSB Göteborg når mångfaldsmål

Pressmeddelande -

HSB Göteborg når mångfaldsmål

HSB Göteborg satte tidigt ett konkret mångfaldsmål – att andelen HSB-medlemmar med utländsk bakgrund ska spegla mångfalden i samhället. Nu har flera år av fokuserat arbete för att öka mångfalden gett resultat, och målet på 30 procent är uppnått.

Var tionde svenskt hem är ett HSB-hem. Det gör HSB till en viktig samhällsaktör, en roll som kommer med ett ansvar och ställer höga krav på representation. Efter att ha utvärderat den egna organisationen och kooperationens medlemmar, fann HSB Göteborg en tydlig brist – vare sig arbetsplatsen HSB Göteborg eller medlemsorganisationen HSB Göteborg representerade samhällets olika grupper fullt ut. 

– Vi slog då fast det övergripande målet att ”HSB Göteborg ska kunna spegla det samhälle som vi verkar i” och ett uttalat delmål i det arbetet var att öka andelen medlemmar med utländsk bakgrund, säger Freja Bramsen, chef för hållbarhet och utveckling på HSB Göteborg.

För att öka mångfalden bland HSB Göteborgs medlemmar har en flera insatser genomförts, så som att initiera nya samarbeten, kommunicera i nya kanaler och mot andra målgrupper. Det handlar också om att bygga nya bostadsrätter i områden där inte endast befintliga medlemmar bor eller vill bo. Ytterligare en kärnfråga som man arbetat med, är att få en bred representation också bland medarbetarna – sett till mångfald, bakgrund och kön.

Arbetet har gett resultat. Andelen med utländsk bakgrund i HSB Göteborgs upptagningsområde var i snitt 28 procent år 2018, enligt uppgifter från SCB. 2019 var andelen HSB-medlemmar med utländsk bakgrund 30 procent i Göteborg. Med en ökning på 4 procent sedan 2017 konstaterar HSB Göteborg att man nu nått sitt mål kopplat till mångfald.

– Vi är stolta och glada över att vårt arbete har gett resultat! Vi måste alltid tänka på vilka vi finns till för. Vi vill vara en organisation dit alla känner sig välkomna! Att vi lyckats så bra med vårt mångfaldsarbete är ett bevis på att vi faktiskt kan modernisera oss, trots att vi snart fyller 100 år! Men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka och nöjer oss där, tvärtom! Nu fortsätter vårt arbete för att finnas till för fler, säger Freja Bramsen.

För HSB Göteborg är det viktigt att vara flexibel, med insikten att de är en organisation med lång historia som verkar i en omvärld som är i ständig förändring. HSB vill fortsätta att vara med i sin tid och vidga perspektiven, och vara öppna för att det fortfarande finns de som inte representeras i lika stor utsträckning. Det är framförallt viktigt att kooperativets normer ska genomsyra hela organisationen – såväl för HSBs anställda som dess medlemmar.

– Det är förstås jättekul att vi har nått det här målet, men det medför också en bredare dialog. Vi är givetvis medvetna om att det finns andra grupper som är underrepresenterade i såväl vår medlemsbas som bland våra medarbetare. Därför fortsätter vi arbetet, för att vidga våra perspektiv och vårt mångfaldsarbete, säger Freja Bramsen. 

Även medarbetare med utländsk bakgrund har ökat. HSB Göteborg började mäta mångfalden hos medarbetarna 2011 och sedan dess har andelen ökat med sju procentenheter. Den senaste mätningen från 2019 visar att andelen med utländska bakgrund nu ligger på 22 procentenheter.

För mer information: 
Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg
070-721 50 11
jens.holmberg@hsb.se

Ämnen

Regioner


HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 70 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Presskontakt

Jens Holmberg

Jens Holmberg

Presskontakt PR- och kommunikationsansvarig +46 70 721 50 11

75 000 medlemmar äger HSB Göteborg!

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag som verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi tror att det goda boendet skapas genom välskötta hus, trygg boendeekonomi och god gemenskap. 2020 valdes HSB till bostadsbranschens mest hållbara varumärke – för tredje året i rad!

Idag är det över 74 000 medlemmar som tillsammans äger HSB Göteborg och som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från andra och ger våra medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

HSB Göteborg
Sven Hultins plats 2
400 32 Göteborg
Sweden