Gå direkt till innehåll
Får jag hyra ut min hyresrätt i andra hand?

Blogginlägg -

Får jag hyra ut min hyresrätt i andra hand?

Vid andrahandsupplåtelse krävs alltid ett godkännande från styrelsen, oavsett om det gäller en bostadsrätt eller en hyresrätt. Men reglerna kring andrahandsupplåtelse skiljer sig en del mellan hyresrätt och bostadsrätt.

För det första är det viktigt att skilja på andrahandsupplåtelse och inneboende eftersom det inte krävs godkännande från hyresvärden för att få ha en inneboende. För att det ska vara fråga om inneboende och inte andrahandsupplåtelse krävs att den/de inneboende inte självständigt brukar hyresrätten enligt 12 kap. 39 § Jordabalken.

För att få hyra ut sin hyresrätt i andrahand ska ett giltigt skäl föreligga och det krävs ett tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden. Om hyresvärden inte godkänner andrahandsupplåtelsen, så kan man vända sig till hyresnämnden som fattar ett beslut i frågan.

Exempel på giltiga skäl för andrahandsupplåtelse är:

· Studier/arbete på annan ort

· Utomlandsvistelse under en längre tid

· Prova på samboende

· Vård på sjukhus under en längre tid

Hyresvärden kan dock välja att neka tillstånd även om ett giltigt skäl föreligger, om hyresvärden har befogad anledning till att inte lämna tillstånd.

Om man som hyresvärd har nekat en andrahandsupplåtelse eller inte fått in en ansökan och märker att en hyresrätt ändå upplåts i andrahand, är detta en olovlig andrahandsupplåtelse vilket är grund för uppsägning till avflyttning. För att hyresvärden ska kunna säga upp en hyresgäst som upplåter sin hyresrätt olovligen i andrahand, krävs att hyresvärden sagt upp avtalet inom sex månader från det att hyresvärden fick vetskap om förhållandet, dock senast sex månader efter att det förverkandegrundande förhållandet upphörde, 12 kap. 43 § Jordabalken. Om sex månader skulle ha passerat sedan det förverkandegrundande förhållandet har upphört, får man alltså som hyresvärd inte säga upp hyresgästen även om sex månader ännu inte passerat sen den dagen hyresvärden fått kännedom om den olovliga andrahandsupplåtelsen.

Viktigt att notera är också att det vid andrahandsuthyrning av hyresrätter inte finns någon möjlighet att vidta rättelse eller ansöka om tillstånd för att kunna få behålla hyresrätten likt den som gäller uthyrning av bostadsrätt. Vid påstående om olovlig andrahandsupplåtelse ligger bevisbördan på hyresvärden. Det är således hyresvärden som måste bevisa att det de facto är en olovlig andrahandsupplåtelse.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Kontakta oss för hjälp. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ert ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan ni även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får ni kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområden.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden