Gå direkt till innehåll
Vad utgör en störning enligt bostadsrättslagens och hyreslagens mening?

Blogginlägg -

Vad utgör en störning enligt bostadsrättslagens och hyreslagens mening?

Som boende är man skyldig att enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och föreningens stadgar iaktta sundhet, ordning och gott skick. Regelverken ger inga direkta angivelser på vad som utgör en störning men av praxis kan utläsas att det finns både acceptabla och oacceptabla störningar. Acceptabla störningar är sådana störningar anses som normala inslag i boendet i flerfamiljshus och således bör tålas. Vid bedömningen av vilka störningar som måste accepteras får stöd sökas i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus bör tåla. Oacceptabla störningar är sådana störningar som man som boende normalt inte behöver tåla. Nedan ges ett antal exempel på acceptabla och oacceptabla störningar.

Exempel på acceptabla störningar

  • Ljud som orsakas av att barn leker, gråter eller skriker.
  • Ljud som utgör normala levnadsljud så som ljud från städning, duschande eller annat användande av vatten, ljud från fotsteg eller liknande.

Praxis avseende störningar är sparsam. Det finns dock ett avgörande avseende en bostadsrättshavare som så gott som dagligen övade pianospel i bostaden. Åtminstone två grannfamiljer blev kraftigt besvärade av övningarna. Högsta domstolen ansåg att ljudstyrkan i det aktuella fallet inte låg över vad som normalt får accepteras under dagtid samt att förläggningen av spelet under dygnet var godtagbar. Avgörandet är ett exempel på att något kan vara störande för boende i ett flerfamiljshus, utan att faktiskt utgöra oacceptabel störning.

Exempel på oacceptabla störningar

Vad som utgör en oacceptabel störning går inte att generellt uttala sig om, utan det måste bedömas i varje enskilt fall. Ur praxis går det att utläsa att bland annat hög musik och skrik är störningar om de förekommer i tillräcklig omfattning. Det ska noteras att reglerna om störningar inte endast omfattar boende utan även exempelvis anhöriga, inneboenden och andrahandshyresgäster.

En boende som orsakar oacceptabla störningar och inte efter anmodan om rättelse upphör med störningarna, kan få nyttjanderätten eller hyresrätten till sin lägenhet förverkad. För att föreningen ska ha möjlighet att agera på oacceptabla störningar krävs att föreningen har bra bevisning. Det ska till en början finnas grund för att skicka en anmodan om rättelse till en boende som påstås störa. En sådan grund kan exempelvis vara ifyllda störningslistor, ljudinspelningar eller liknande.

Vad har styrelsen för ansvar?

Styrelsen i föreningen är skyldig att agera när det inkommer klagomål om störningar. Styrelsen ska då så långt det är möjligt utreda störningen och dess omfattning. Detta görs genom att exempelvis föra dialog med den boende som känner sig störd men även med den boende som ansetts störa. Styrelsen bör även undersöka om andra boenden i huset upplever störningar, för att kunna bilda sig en uppfattning av den påstådda störningen.

Om du som boende upplever störningar

För det fall du som boende upplever störningar är det önskvärt att du så utförligt som möjligt antecknar ner vad för typ av störning det rör sig om samt datum och tid. Lämna sedan in störningslistan till styrelsen i din förening eller till din hyresvärd.

Har ni funderingar kring störningar? Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Elin Redner Biving

Elin Redner Biving

Fastighetsjurist 010-4420323

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm