Pressmeddelande -

Alla elever får inte samma chans

Idag kan inte Stockholms stad garantera att barn med en funktionsnedsättning ges likvärdiga möjligheter till en bra skolgång. När elever med funktionsnedsättning konsekvent ges sämre förutsättningar än andra är det inte annat än diskriminering. 

Vi har skrivit en debattartikel om detta som idag publicerats i Dagens Samhälle.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Funktionsnedsättning

Regioner

  • Stockholm

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. HSO representerar 32 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

Presskontakt

Anna Quarnström

Presskontakt Styrelseledamot 0703514042

Lena Huss

Presskontakt Ordförande 0708868648