Pressmeddelande -

Ny ägare skapar livskraftig och stabil aktör inom träindustrin

Genom en strukturaffär skapas en livskraftig och stabil aktör i Skandinavien inom ommantling,
massiva lister och inredningskomponenter. Detta sker genom sammanslagningen av Herrljunga Träindustrier AB och Göteborgs List & Träindustrier AB.


En avsiktsförklaring har den 23 mars undertecknats där Bo Alavik under andra kvartalet 2015 säljer samtliga aktier i Herrljunga Träindustri AB till Carl Rietz. Carl Rietz har en gedigen industriell erfarenhet av strukturaffärer och vana att bygga nya organisationer. Samma dag har bröderna Dan Mats och Bo Brunedal undertecknat ytterligare en avsiktsförklaring om överlåtelse av Göteborgs List & Träindustri AB,s (GLT AB)verksamhet till Herrljunga Träindustri AB.


”I och med sammanslagningen av verksamheterna kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett
bredare produktutbud med bibehållen erkänt hög kvalitet och leveransprecision. Arbetet med att skapa en kostnadseffektiv gemensam produktionsanläggning i Herrljunga startar omgående”, säger Carl Rietz.


De tidigare ägarna i de båda bolagen kommer alla att vara kvar för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet, samt upprätthålla inarbetade kund och leverantörsrelationer under det närmaste året.

För ytterligare information:
Herrljunga Träindustri AB, VD Bo Alavik, 0513-12095
Göteborgs List & Träindustri AB, VD Dan Brunedal, 031-3325501
Carl Rietz, carl.rietz@hotmail.com

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Taggar

  • ägarbyte
  • göteborg
  • gunnilse
  • herrljunga
  • ny ägare
  • strukturaffär
  • träkomponenter
  • ommantling
  • inredning

Herrljunga Träindustri AB grundades 1948. Har sedan dess utvecklats till en tillförlitlig leverantör av mantlade profiler men också som tillverkare av inredningskomponenter. Försäljningen sker främst till Sverige men även i mindre omfattning till Norge och Danmark.

Göteborg List & Träindustri AB grundades 1945 och har specialiserat sig på större serier av ommantlade produkter och massiv list tillverkning samt hyvling av MDF. Försäljningen sker till Sverige men även en stor del till Norge och Danmark.

Carl Rietz har under de senaste 12 åren arbetat i ledande befattningar inom process- och tillverkningsindustri: Volvo Bussar i Mexiko och Kemira Kemi AB i Helsingborg . Dessförinnan under 7 år arbetade han som management konsult på McKinsey & Co och Ernst & Young Management Consulting.