Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

🔥I dag har det gått 50 dagar sedan påsk - och  katolska kyrkan firar pingst. Pingsten firas till åminnelse av att den helige Ande gav sig till känna för Guds Moder Maria och lärjungarna. Den helige Andes utgjutelse över Maria och apostlarna ses som själva födelsen av den kristna kyrkan. 
📖I första läsningen, Apostlagärningarna 2:1–11, hör vi om vad som inträffade den dagen:
”När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
📖 I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.”
🔥🔥🔥 Dagens evangelietext hittar du i Joh 15:26-27; 16:12-15 eller Joh 20:19-23.

📸 Bilden föreställer del av en väggmålning i Pingstkapellet i Lourdes.

🔥I dag har det gått 50 dagar sedan påsk - och katolska kyrkan firar pingst. Pingsten firas till åminnelse av att den helige Ande gav sig till känna för Guds Moder Maria och lärjungarna. Den helige Andes utgjutelse över Maria och apostlarna ses som själva födelsen av den kristna kyrkan. 📖I första läsningen, Apostlagärningarna 2:1–11, hör vi om vad som inträffade den dagen: ”När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. 📖 I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 🔥🔥🔥 Dagens evangelietext hittar du i Joh 15:26-27; 16:12-15 eller Joh 20:19-23. 📸 Bilden föreställer del av en väggmålning i Pingstkapellet i Lourdes.

Måndagen den 13 maj besökte kardinal Anders Arborelius Botkyrka kyrka strax söder om Stockholm. 
⛪️ Den medeltida stenkyrkan med anor från 1100-talet tillhör Svenska kyrkan och genomgår just nu en omfattande renovering. Under den har man gjort många intressanta arkeologiska fynd från tiden då kyrkan var katolsk.
💬 Det var fint att få bjuda in katolska kyrkan för att visa vad vi hittat, säger Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka församling, på församlingens hemsida.
💬 Vi vet att Botkyrka kyrka och helgonet Sankt Botvid betyder mycket för katolikerna.
🎲 Kardinalen fick bland annat se en speltärning från vikingatid/medeltid, klädknappar, mynt och ett psalmboksbeslag från 1700-talet föreställande Sankt Botvid. Det sistnämnda fyndet visar att Sankt Botvid måste ha varit ett viktigt helgon i församlingen även under efterreformatorisk tid.
⛪️ Enligt legenden dödades Sankt Botvid någon gång under 1120-talet och begravdes i Salems kyrka i närheten. Hans bror Björn byggde år 1129 en stavkyrka i trä på Hammarby gårds ägor (Bothwidiia Kirkia).Ett halvsekel senare ersattes den av den nuvarande stenkyrkan.  Platsen blev tidigt en viktig vallfartsort dit troende vallfärdade för att visa Sankt Botvid sin vördnad.
💒 Sankt Botvids katolska församling och kyrka med samma namn finns sedan 2012 i Fittja (Botkyrka kommun). På församlingens hemsida http://www.st-botvid.se/ kan du läsa hela legenden om Sankt Botvid. S:t Botvid firas den 28 juli.
🙏 Vi tackar Svenska kyrkan Botkyrka församling för bilderna! Foto: Arne Hyckenberg.

Måndagen den 13 maj besökte kardinal Anders Arborelius Botkyrka kyrka strax söder om Stockholm. ⛪️ Den medeltida stenkyrkan med anor från 1100-talet tillhör Svenska kyrkan och genomgår just nu en omfattande renovering. Under den har man gjort många intressanta arkeologiska fynd från tiden då kyrkan var katolsk. 💬 Det var fint att få bjuda in katolska kyrkan för att visa vad vi hittat, säger Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka församling, på församlingens hemsida. 💬 Vi vet att Botkyrka kyrka och helgonet Sankt Botvid betyder mycket för katolikerna. 🎲 Kardinalen fick bland annat se en speltärning från vikingatid/medeltid, klädknappar, mynt och ett psalmboksbeslag från 1700-talet föreställande Sankt Botvid. Det sistnämnda fyndet visar att Sankt Botvid måste ha varit ett viktigt helgon i församlingen även under efterreformatorisk tid. ⛪️ Enligt legenden dödades Sankt Botvid någon gång under 1120-talet och begravdes i Salems kyrka i närheten. Hans bror Björn byggde år 1129 en stavkyrka i trä på Hammarby gårds ägor (Bothwidiia Kirkia).Ett halvsekel senare ersattes den av den nuvarande stenkyrkan. Platsen blev tidigt en viktig vallfartsort dit troende vallfärdade för att visa Sankt Botvid sin vördnad. 💒 Sankt Botvids katolska församling och kyrka med samma namn finns sedan 2012 i Fittja (Botkyrka kommun). På församlingens hemsida http://www.st-botvid.se/ kan du läsa hela legenden om Sankt Botvid. S:t Botvid firas den 28 juli. 🙏 Vi tackar Svenska kyrkan Botkyrka församling för bilderna! Foto: Arne Hyckenberg.

Kontakter

Kristina Hellner

Kristina Hellner

Presskontakt Kommunikationschef 070-292 32 93
Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg

Presskontakt Kommunikatör 070-308 86 36

Katolska kyrkan i Sverige

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr.

Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 130 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är mycket större; omkring 200 000 personer.

Katolska kyrkan är en världskyrka och 1,3 miljarder människor bekänner sig till den katolska tron. Med olika traditioner och språk kommer hela världen också till vårt land och vårt stift. Den kulturella mångfalden är påtaglig och i många församlingar firas mässa på olika språk.

Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal.

I Stockholms katolska stift finns ett antal stiftsorgan som är verksamma inom arbetsområdena "Samhälle och liv", "Dialog och enhet" samt "Trosförmedling och liturgi". Stiftet har också ett eget bokförlag: Veritas Förlag.

Stockholms katolska stift - inklusive samtliga stiftsorgan - har 90-konto: BG 900-4680.

Stockholms katolska stift - katolska kyrkan i Sverige
Götgatan 68
118 26 Stockholm
Sverige