Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Huawei överklagar förvaltningsrättens dom i målen om villkoren för den svenska 5G-marknaden

Huawei Technologies Sweden AB har lämnat in ett överklagande till Kammarrätten i Stockholm av förvaltningsrättens dom från den 22 juni 2021. Huawei anser att förvaltningsrättens dom lyfter principiellt viktiga frågor, bland annat avseende felaktigheter i PTS handläggning pga. den uteblivna kommunikationen med Huawei och erkännandet av den vikt som EU-rätten har i målen. Huawei konstaterar dock att bolaget inte har fått gehör för samtliga sina resonemang samt att förvaltningsrätten inte har gjort en korrekt analys och begär därför att kammarrätten ska pröva målen.

– Sedan förvaltningsrätten meddelade dom har vi övervägt hur vi på bästa sätt kan fortsätta att tillvarata Huaweis rättigheter på den svenska marknaden. Vi har nu landat i slutsatsen att ett överklagade är rätt väg framåt och att en högre instans bör pröva dessa principiellt viktiga frågor. Under tiden den juridiska processen fortgår fortsätter vi arbetet tillsammans med våra kunder och partners för att bygga det digitala Sverige, säger Kenneth Fredriksen, Executive Vice President, Central East Europe and Nordic Region vid Huawei.

Den 20 oktober 2020 meddelade PTS att produkter från Huawei inte får användas i de framtida svenska 5G-näten. Huawei överklagade dessa villkor som i praktiken innebar att bolaget utesluts från den svenska mobilsystemmarknaden de kommande 25 åren. Den 22 juni 2021 meddelande förvaltningsrätten dom i målen som innebar att Huaweis yrkanden avslogs. Enligt Huawei uttrycker domen principiellt viktiga frågor som bör prövas av en högre instans.

– Det är mycket betydelsefullt att förvaltningsrätten har erkänt att PTS beslut innebär inskränkningar i samtliga de av Huawei påtalade EU-rättsliga grundläggande friheterna: fri rörlighet för varor respektive arbetstagare, etableringsfriheten, näringsfrihet och rätten till egendom. Dessvärre har domstolen hamnat fel i den slutliga analysen avseende huruvida dessa kan rättfärdigas och har misstolkat viktiga avgöranden från EU-domstolen vad avser de beviskrav som ska åläggas PTS. Dessutom har rätten konstaterat att PTS har brutit mot förvaltningslagen genom att inte kommunicera med Huawei men har inte ansett att detta leder till några konsekvenser eftersom rätten har gjort en felaktig bedömning även i den frågan, säger Henrik Bengtsson på Advokatfirman Delphi.

Övrig information
Huawei har endast lämnat in ett s.k. blankt överklagande och har begärt anstånd för att komplettera överklagandet med fullständig argumentation senast den 30 september 2021. Kammarrätten i Stockholm kommer därefter att pröva frågan om prövningstillstånd.

Ämnen

Kategorier


Om Huawei

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva och säkra lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation, cybersäkerhet och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 170 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Sverige år 2000 och har idag över 600 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.

Kontakter

Niklas Mannfolk

Niklas Mannfolk

Presskontakt Senior Communications Manager PR & Communication +358443714176
Jenny Ridström

Jenny Ridström

Presskontakt CSR Coordinator Corporate Social Responsibility +46 76 262 5645
Nordic Public Affairs and Communications Dept.

Nordic Public Affairs and Communications Dept.

Presskontakt Nordic Public Affairs and Communications Dept. PR and communications; media requests

We are committed to bringing digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva och säkra lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation, cybersäkerhet och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 170 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Sverige år 2000 och har idag över 600 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.

Huawei Sverige Corporate
Gustav III:s Boulevard 50A
169 74 Solna
Sverige