Pressmeddelande -

Budget 2014: Barnahusets verksamhet blir permanent

Barnahuset i Huddinge blir nu en permanent verksamhet. Det projekt som startades 2010 har visat sig utgöra en viktig del i arbetet att skydda våldsutsatta barn och föreslås därför göras permanent i majoritetens budget för 2014.

– Jag är oerhört glad över att Barnahuset nu blir ett bestående inslag. Detta är en utav de absolut viktigaste verksamheterna vi bedriver i Huddinge, sägerGunilla Helmerson (M), ordförande i socialnämnden.

I Barnahuset arbetar socialtjänsten tillsammans med polis, åklagare, barnmedicin och BUP för att stödja och hjälpa barn som far illa. Socialnämnden arbetar för att säkerställa att de barn i Huddinge som blivit utsatta för våld ska få det skydd, den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till.

– De barn som varit utsatta för våld tillhör Barnahusets målgrupp. Så fort våldet blivit känt får de komma till Barnahuset för att där, på plats, få det stöd, hjälp, insatser och undersökningar som behövs, avslutar Gunilla Helmerson (M).

För mer information kontakta:

Gunilla Helmerson (M) 
Socialnämndens ordförande
0708-79 03 04
Gunilla.Helmerson@huddinge.se

Li Björk (M)
Politisk sekreterare
08-535 301 47
Li.Bjork@huddinge.se

 


Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • barn
 • socialtjänst
 • bup
 • polis
 • barn som far illa
 • våldsutsatta barn
 • ungdomar
 • politik
 • moderaterna
 • kristdemokraterna
 • huddinge
 • folkpartiet
 • drevvikenpartiet
 • centerpartiet