Pressmeddelande -

Förebyggande insatser prioriteras i Huddinges budget

I den styrande koalitionens förslag till budget för 2017 fördelas 2 miljoner kronor extra till äldreomsorgsnämnden för förebyggande äldreomsorg och för att stärka anhörigstödet.

- Anhörigvårdarna är en viktig resurs i omsorgsarbetet och det känns väldigt bra att kunna erbjuda ytterligare stöd till de som hjälper, stödjer, eller vårdar sina anhöriga. Friskvård är ett exempel på sådant stöd som ger anhöriga en möjlighet att ladda batterierna och på så vis orka mer och behålla en god hälsa, säger Eva Carlsson-Paulsén (M), äldreomsorgsnämndens ordförande.

Antalet äldre personer i Huddinge ökar kraftigt framöver. Ett väl utvecklat förebyggande arbete inom äldreomsorgen innebär både hälsomässiga och ekonomiska vinster.

- Förebyggande åtgärder gör att allt fler äldre kan vara aktiva och träffa andra människor i sin vardag. Det ger goda förutsättningar för att den psykiska och fysiska ohälsan kan minska, säger Eva Carlsson-Paulsén (M).

För mer information:

Eva Carlsson-Paulsén (M) 
Äldreomsorgsnämndens ordförande 
08-535 30 166 
Eva.Paulsen-Karlsson@huddinge.se

Joakim Goding (M)
Politisk sekreterare
08-535 301 58
joakim.goding@huddinge.se

Ämnen

 • Politik, allmänt

Kategorier

 • moderaterna
 • drevvikenpartiet
 • kristdemokraterna
 • centerpartiet
 • liberalerna
 • huddingepartiet
 • eva carlsson-paulsén
 • äldreomsorg
 • anhörigstöd
 • förebyggande arbete
 • mål och budget 2017

Regioner

 • Huddinge