Pressmeddelande -

Från den politiska majoriteten i Huddinge kommun: Utökad tid i Huddinges förskolor

Barn till föräldralediga ska erbjudas utökad tid i förskolan. Det föreslår Huddinges förskolenämnd som leds av den borgerliga majoriteten.

Förskolenämnden har under hösten arbetat med uppdraget att undersöka möjlig­heterna att utöka vistelsetiden för barn till såväl arbetslösa som föräldralediga föräldrar med bibe­hållen kvalitet. Sedan februari har majoriteten infört möjligheten att utöka vistelsetiden för barn till arbetslösa till 25 timmar per vecka. Nu ges även möjligheten för barn till föräldralediga att få mer tid på förskolan enligt den nya s.k. Huddingemodellen.

- Nu ges föräldrar större valfrihet att, under föräldraledigheten, bestämma sina barns behov av förskola. Alla barn och familjer har olika behov och önskemål, det här är ett sätt att tillgodose dessa, säger Jelena Drenjanin (M) förskolenämndens ordförande.

I samband med att barn till föräldralediga ges möjlighet till utökad tid i förskolan får också förskolorna bättre planeringsförutsättningar då det finns två alternativ att välja bland.

- Kvaliteten i förskolan är oerhört viktig och en viktig kvalitetsfaktor är att barngrupperna är små, därför har vi utrett ärendet noga. Förskolenämnden ska under 2012 även se över möjligheten att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, säger Jelena Drenjanin (M) förskolenämndens ordförande.

För mer information kontakta:
Jelena Drenjanin (M)
Kommunalråd och ordförande i förskolenämnden
Telefon: 08-535 301 63
E-post: jelena.drenjanin@huddinge.se

Therez Olsson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 47
E-post: therez.olsson@huddinge.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • förskola
  • föräldralediga
  • förskolenämnden
  • jelena drenjanin

Regioner

  • Huddinge