Pressmeddelande -

Huddinge ökar satsningen på brottsförebyggande arbete

Huddinge ökar satsningen på brottsförebyggande arbete

Huddinge kommuns brottsförebyggande råd (HuBrå) föreslås nästa år få en kraftig ökning av budgetmedlen. Den politiska majoriteten presenterar nu sitt förslag att öka rådets budget med 200 000 kr.

–         Det här ger HuBrå bättre möjligheter att samverka och förmedla kunskap i brottsförebyggande frågor. Rådet har en viktig roll för att samordna det arbete som sker i kommunala förvaltningar, Polisen, föreningar och företag och därför är det en viktig signal att vi i den politiska majoriteten också sätter av pengar för detta, sägerChristian Ottosson(C) kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande arbete.

Huddinges brottsförebyggande råd har omorganiserats och nystartade i mars 2011. Några nyheter är att HuBrå nu samordnar kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete samt att det finns rutiner för att hantera bidragsansökningar för brottsförebyggande projekt i kommunen.

–         Att känna en grundläggande trygghet i livet är viktigt för alla människor. Forskning visar alltmer entydigt hur viktigt det brottsförebyggande arbetet med barn och unga är. För att uppnå vår vision om ett ekonomiskt och socialt hållbart Huddinge måste vi därför bli bättre på att samordna trygghetsarbetet, säger Christian Ottosson.

 

För mer information kontakta:

Christian Ottosson (C)
ordförande för HuBrå och kommunalråd
Tel: 08 – 535 313 54
E-post: christian.ottosson@huddinge.se

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Christian Ottosson

Kommunalråd / pol sekr (C) 08-53531354