Pressmeddelande -

Huddinge säljer Bandidosvillan

Huddinge kommun säljer nu den så kallade Bandidosvillan. En mäklare upphandlas och försäljningen blir därmed slutpunkten för en två år lång process med att bli av med det kriminella MC-gänget Bandidos.

– Sedan Bandidos lämnade villan vid årsskiftet har vi undersökt om huset kan byggas om för kommunal verksamhet eller för studentbostäder. Det skulle dock bli för dyrt. Därför säljer vi nu villan för att göra ett avslut i den här affären, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd.

– Huddinge kommun köpte villan för fyra miljoner och vi har haft kostnader för den juridiska processen kring uppsägningen. Vi räknar med att köpesumman kommer att täcka även dessa utgifter, men oavsett om vi i slutändan gör vinst eller förlust har det varit väl använda pengar som gjort det möjligt att stoppa etableringen av ett kriminellt nätverk och skapa ett tryggare Huddinge, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande.

Huddinge kommuns samarbete med Polisen har i fallet med Bandidosvillan fungerat väl. Även den lokala fastighetsföreningen har deltagit i samverkan. Detta lokala samarbete, som ledde fram till uppsägningen som också godkändes juridiskt, lyfts fram på flera håll i landet som ett bra exempel på lokal samverkan mot organiserad brottslighet.

– Det brottsförebyggande arbetet i kommunen har utvecklats de senaste åren. Utifrån lärdomarna med Bandidosvillan har vi nu arbetat fram en strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet som ska beslutas i höst. Den höjer kommunens beredskap vid till exempel hantering av mark, lokaler och upphandling, säger Christian Ottosson (C).

För med information kontakta:

Christian Ottosson, kommunalråd (C) med ansvar för brottsförebyggande arbete
070 – 353 13 94
Christian.Ottosson@huddinge.se

Li Björk, politisk sekreterare (M)
08 – 535 301 47
Li.Bjork@huddinge.se

 

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • huddinge
  • bandidos
  • kriminella gäng
  • mc-gäng
  • bandidosvillan

Regioner

  • Stockholm

Den politiska majoriteten i Huddinge kommun.