Pressmeddelande -

Huddinge ska använda hyresintäkterna till avhopparverksamhet

Den politiska majoriteten i Huddinge kommun föreslår inrättandet av en särskild pott med syfte att stödja avhopparverksamhet från kriminella nätverk. Medlen till potten ska bestå av hyresintäkterna från fastigheten på Häradsvägen 102 (den så kallade Bandidosvillan). Detta är ett led i kommunens arbete med att ta fram en strategisk plan för att motverka organiserad brottslighet.

– Huddinge är en kommun där kriminella gäng inte är välkomna. Nu tar vi nästa steg i arbetet mot organiserad brottslighet. Med hjälp av hyresintäkterna från Bandidosvillan skapar vi möjligheter för avhopparverksamhet. Det gör det lättare för medlemmar i olika kriminella nätverk att göra en nystart i livet, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande frågor.

– Det här är en del i att göra Huddinge till en tryggare kommun. Vi vill skapa förutsättningar för en så attraktiv kommun som möjligt där människor vill bo och där alla företag verkar på samma villkor. Vi har som målsättning att använda lokalerna på Häradsvägen till annan verksamhet – i första hand som bostad för studenter och gästforskare. För varje månad som nuvarande hyresgäst är kvar ökar stödet till att motverka organiserad brottslighet, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Huddinge kommun har förvärvat fastigheten Arkivarien 3 på Häradsvägen i Huddinge. Hyresintäkterna uppgår till 17 000 kr per månad och det totala beloppet för 2012 som beslutet avser är för sju månader, totalt 119 000 kr.

För mer information kontakta:  Christian Ottosson (C)
Kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande frågor
Ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd
Telefon: 070 - 353 13 94
E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Daniel Dronjak Nordqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-879 03 00
E-post: Daniel.Dronjak-Nordqvist@huddinge.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • avhopparverksamhet
  • huddinge
  • christian ottosson
  • daniel dronjak nordqvist
  • bandidos
  • häradsvägen

Regioner

  • Stockholm


Den politiska majoriteten i Huddinge kommun.