Pressmeddelande -

Huddinge vässar miljöarbetet med en ny miljöberedning

Kommunstyrelsen i Huddinge fattade idag beslut att det ska inrättas en miljöberedning som ett beredande organ under kommunstyrelsen. Miljöberedningen kommer ha till uppgift att särskilt fokusera på strategiska miljöfrågor såsom att ta fram mål- och styrdokument inom miljöområdet, följa upp kommunens miljö- och klimatarbete och agera remissinstans så att hållbarhetsperspektivet finns med.

- En ny miljöberedning kommer att sätta fokus på miljöfrågorna i Huddinge. Jag ser fram emot att det blir en plattform för diskussion och beredning av viktiga framtidsfrågor i vår kommun, säger miljökommunalrådet Christian Ottosson (C).

Miljöberedningen väntas inleda sitt arbete efter sommaren. Senare i vår ska de ledamöter som ska ingå i beredningen utses.

- Huddinge kommun ligger idag i framkant när det gäller till exempel naturvård och ekologisk mat. Vi har samtidigt utmaningar med att få bort farliga kemikalier, öka andelen cykelresor och förbättra vattenkvaliteten i vattendragen. Miljöberedningen kommer att kunna arbeta med utvecklingen i dessa och andra frågor, avslutar Christian Ottosson.

Kontakt:

Christian Ottosson

kommunalråd med ansvar för miljö (C)

Telefon: 070-353 13 94

E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren

Politisk sekreterare (C)

Telefon: 08-535 301 48

E-post: fredrik.jongren@huddinge.se

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • moderaterna
  • kristdemokraterna
  • huddinge
  • folkpartiet
  • drevvikenpartiet
  • christian ottosson
  • centerpartiet

Regioner

  • Huddinge