Pressmeddelande -

Huddinges förskolor satsar på att stimulera barnens intresse för mat

Alltfler förskolor i Huddinge har numera egna tillagningskök vilket öppnar för möjligheten att öka engagemanget för den mat som serveras. Som ett led i detta ska förskolenämnden arbeta för att det är utbildade kockar eller personal med motsvarande kunskap som nyanställs då personalens kompetens är viktig för att öka kvaliteten på maten.

– Förskolan har enastående möjligheter att på ett naturligt och positivt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Det grundläggande ansvaret har familj och hem, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar andra vuxna också barnens
matvanor, säger Jelena Drenjanin (M), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Förskolenämnden ska också arbeta för att stimulera barnens intresse av och kunskap om den mat som serveras i syfte att etablera goda matvanor.

– Att servera hemlagad mat och involvera barnen i matlagningen gör att de lär sig att uppskatta naturliga smaker och chansen är stor att deras hälsa påverkas positivt för resten av livet. Att använda
naturliga ingredienser gör också att vi får bort många tillsatser, säger Katharina Wallenborg (DP) kommunalråd med ansvar för folkhälsa och vice ordförande i förskolenämnden.

För mer information kontakta:

Jelena Drenjanin (M)
kommunalråd och ordförande i förskolenämnden
Telefon: 0708-79 04 66
E-post: jelena.drenjanin@huddinge.se

Katharina Wallenborg (DP)
kommunalråd med ansvar för folkhälsa
Telefon: 070-975 02 26
E-post:
katharina.wallenborg@huddinge.se

Li Björk (M)
politisk sekreterare
08-535 30147 
li.bjork@huddinge.se

 

 

Ämnen

 • Lokal/regional påverkan

Kategorier

 • centerpartiet
 • drevvikenpartiet
 • folkpartiet
 • huddinge
 • kristdemokraterna
 • moderaterna
 • politik
 • skola
 • förskola
 • hälsa
 • folkhälsa
 • förebyggande
 • kost
 • mat
 • matvanor
 • matvanor hos barn
 • kostvanor