Ny dagvattenstrategi gör Huddinges sjöar bättre

Pressmeddelande -

Ny dagvattenstrategi gör Huddinges sjöar bättre

Kommunfullmäktige i Huddinge fattade den 4 mars beslut om en ny dagvattenstrategi. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, i diken och genom ledningar vidare ut i sjöar och vattendrag. För att minska övergödningen och spridning av föroreningar nedströms är det viktigt att dagvattnet minimeras, renas och att effekterna av höga flöden vid kraftiga regn minskas.

– Den nya dagvattenstrategin är en ordentlig ambitionshöjning för dagvattenhanteringen i Huddinge. Det behövs om vi ska nå de tuffa krav som följer av EU:s vattendirektiv. Även om näringshalterna genom en rad åtgärder löpande har minskat från höga värden på 1970-talet är det fortfarande så att miljökvalitetsnormerna överskrids i Huddinges sjöar. Tecken finns på att den positiva trenden stannat
av. Det är därför viktigt att vi ställer krav på att förebygga att dagvatten uppkommer. Särskilt angeläget är det att vidta åtgärder i Trehörningens och Orlångens avrinningsområden som påverkar alla sjöar och vattendrag nedströms på sin väg till Östersjön, säger Ellinor Avsan (M), ordförande i miljönämnden.

– Med den nya dagvattenstrategin kommer vi kunna ställa tuffare krav på hanteringen i alla byggprojekt, vilket till exempel kan ge fler så kallade ”gröna tak” med levande växter. Vi kommer också kunna använda dagvattnet på ett bättre sätt, till exempel genom att skapa dammar och bäckar i
olika parker i kommunen, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.


För mer information kontakta:

Ellinor Avsan, (M) ordförande miljönämnden

Telefon: 08-535 301 56

E-post: ellinor.avsan@huddinge.se


Tomas Hansson, kommunalråd (KD) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Telefon: 08-535 351 51

E-post: tomas.hansson@huddinge.se


Li Björk, politisk sekreterare (M)

Telefon: 08-535 301 47

E-post: li.bjork@huddinge.se


Karl Henriksson, politisk sekreterare (KD)

Telefon: 08-535 301 69

E-post: karl.henriksson@huddinge.se


Ämnen

 • Miljöpolitik

Taggar

 • centerpartiet
 • huddinge
 • kristdemokraterna
 • moderaterna
 • miljö
 • vatten
 • natur
 • naturresurser
 • hållbar utveckling
 • sjöar
 • folkpartiet
 • drevvikenpartiet

Relaterat material