Pressmeddelande -

Nytt trygghetsnätverk i Flemingsberg

Imorgon torsdag går starten för ett helt nytt Trygghetsnätverk i Flemingsberg. Det är ett initiativ av Huddinge kommun för att samla de goda krafterna i området.

- Det här är efterlängtat och bidrar till ökad trygghet. Jag hoppas att samverkan mellan socialtjänst, fritid, skola, polis, företagare, fastighetsägare och föreningar kan stärkas genom den här plattformen, säger Christian Ottosson (C) ansvarigt kommunalråd för brottsförebyggande frågor och ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd.

Under 2016 kommer nya bostäder att uppföras i centrala Flemingsberg, samtidigt som en upprustning av Flemingsbergsparken planeras. Viktiga gångstråk genom området ska ha god belysning och bidra till ökad trygghet.

- Jag hoppas på en effektiv och inspirerande samverkan där vi utgår från allas kunskap och lokala erfarenhet i ett gemensamt trygghetsarbete. I den regionala stadskärnan Flemingsberg finns stora byggplaner med tillkommande bostäder, arbetsplatser och torg. Samtidigt finns ett stort behov av att jobba trygghetsskapande tillsammans med nuvarande och kommande invånare, säger Christian Ottosson.

För mer information:

Christian Ottosson (C)

Kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd

070-353 13 94

christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren (C)

Politisk sekreterare

08-535 301 48

fredrik.jongren@huddinge.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • centerpartiet
  • christian ottosson

Regioner

  • Huddinge