Pressmeddelande -

Ökad samverkan för tryggare och säkrare Huddinge

Huddinge ska vara en trygg och säker kommun där människor vill bo och där företag kan verka på justa villkor. Kommunstyrelsen ska därför ta initiativ till att öka samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att motverka organiserad brottslighet. Det föreslås i budgeten som den politiska majoriteten i Huddinge kommun presenterar för år 2013.

- Det är dags att vässa vårt arbete mot den organiserade brottsligheten. Invånare och företagare har rätt till en trygg och säker miljö. Det brottsförebyggande arbetet måste ske ännu mer i samverkan. Ingen aktör kan ensam förhindra att organiserad brottslighet får fäste i Huddinge kommun, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande arbete.

Under våren har många i Huddinge kommun blivit medvetna om behovet av att förebygga etableringar av kriminella nätverk. Alla politiska partiers företrädare har samtidigt tydliggjort att de inte accepterar etablering av organiserad brottslighet.

- Det behövs en samverkansmodell och det ska vi nu ta initiativ till att skapa. Det finns goda exempel att lära av från andra kommuner och myndigheter, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande arbete.

För mer information kontakta:
Christian Ottosson (C)
Kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd
Telefon: 08 – 535 313 54
E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • christian ottosson
  • säkerhet
  • trygghet
  • kriminella nätverk
  • huddinge
  • organiserad brottslighet
  • samverkan

Regioner

  • Huddinge

Centerpartiet i Huddinge

Relaterat innehåll