Pressmeddelande -

Papperslösa barn får rätt till skolgång

I Sverige finns en generell rätt till utbildning för alla barn, men denna rätt omfattar i dag inte barn som vistas i landet utan tillstånd. Regeringen anser att även dessa barn ska ha rätt att gå i skolan.

Regeringen fattar nu beslut om en lagrådsremiss som innebär att alla barn som vistas i Sverige utan tillstånd får rätt att gå i skolan.

Förslaget i korthet:

Barn som vistas här utan tillstånd får rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Det införs ingen skolplikt för dessa barn.

Barn som vistas här utan tillstånd får samma rätt till skolskjuts och elevresor som barn bosatta i landet.

Socialnämndens och skolornas skyldighet att underrätta polismyndigheten om papperslösa barn upphävs.

-Vi välkomnar detta besked. Huddinge har elever som berörs av detta och att de nu ska kunna gå i skolan utan att riskera att familjen utvisas är en fråga om mänskliga rättigheter säger Malin Danielsson, Kommunalråd (FP) med ansvar för grundskolefrågor i en kommentar till regeringsbeslutet. -Det är inte barnen som har valt att vara kvar i landet utan tillstånd och deras rätt till utbildning ska därför inte tas ifrån dem.

 - Det här skapar bättre förutsättningar för dessa barn att få en meningsfull vardag. Att ge dem rätt att gå i skolan är ett viktigt förtydligande av barnens rättigheter. Kommenterar Christian Ottosson, Komunalråd (C) med ansvar för integration. -En annan viktig vinst med att Alliansregeringen nu tar detta steg är att det blir tydligare för personalen på våra skolor vad som gäller.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

 

För mer information kontakta:
Malin Danielsson (FP)
Kommunalråd med ansvar för grundskolefrågor
Telefon: 070-879 05 35
E-post: malin.danielsson@huddinge.se

Christian Ottosson (C)

Kommunalråd med ansvar för integration

Telefon: Tel 070 - 353 1394

E-post: christian.ottosson@huddinge.se

 

Bo Källström

Politisk sekreterare (FP)

Telefon: 070-975 62 50

E-post: bo.kallstrom@huddinge.se