Pressmeddelande -

Samordning av förebyggande medel ökar tryggheten i Huddinge

– Med kommunfullmäktiges beslut i veckan visar Huddinge kommun tydligt att en gemensam budget införs för dessa förebyggande insatser. Många kommuner har fortfarande inte tagit detta steg och jag glädjs åt att Samkraft Huddinge utvecklas på detta sätt. Det är en investering i framtidens vuxna och för ett tryggare Huddinge, säger Christian Ottosson, kommunalråd (C) och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd.

Det finns idag flera kommuner som avsätter miljonbelopp till långsiktigt förebyggande insatser för barn och unga. Satsningen på Samkraft Huddinge gör att Huddinge kommun är en av dessa kommuner. Samverkansmodellen, som infördes hösten 2009, innebär samarbete mellan tre kommunförvaltningar, polisen och landstinget med särskilda lokala organisationsformer för olika åldersgrupper.

– Det viktiga i vårt arbete i Huddinge kommun är långsiktigheten i det trygghetsarbete som vi gör. Samverkan är en förutsättning, en annan är ekonomiska medel. Jag hoppas att Samkraft Huddinge nu kan fortsätta att utvecklas med sikte på framtidens vuxna, avslutar Christian Ottosson.

För mer information kontakta:

Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd,
telefon 08-535 313 54

christian.ottosson@huddinge.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • samkraft huddinge
  • förebyggande
  • huddinge
  • christian ottosson

Regioner

  • Stockholm

Centerpartiet i Huddinge, Huddingecentern

Kontakter

Christian Ottosson

Kommunalråd / pol sekr (C) 08-53531354