Pressmeddelande -

Skateparken vid Nytorps Mosse byggs ut

Skateparken i parkområdet Nytorps mosse i Trångsund ska byggas ut med ytterligare två enheter vilket innebär att den blir cirka tre gånger större än i dagsläget. Investeringskostnaden för att bygga den nya delen beräknas till totalt 5 mnkr. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december utökas samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för att möjliggöra byggandet av parken.

– Vi vill prioritera spontanidrotten i samhällsplaneringen i Huddinge. Att bygga en ordentlig skatepark i Skogås-Trångsund har länge stått högt upp på agendan, och Nytorps mosse ligger perfekt i hjärtat av området, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Redan då tjälen går ur marken vill vi börja arbetet – delvis under den kommande våren! Tillsammans med bland andra Stockholm Subsurfers kommer vi att kunna få en park som fungerar för alla våra skejtare, säger Vibeke Bildt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

För mer information:

Tomas Hansson (KD)
kommunalråd
08-535 313 51
tomas.hansson@huddinge.se

Vibeke Bildt (FP)
ordförande i kultur- och fritidsnämnden
08-535 317 01
vibeke.bildt@huddinge.se

Ämnen

  • Fritid

Kategorier

  • trångsund
  • skogås
  • tomas hansson
  • vibeke bildt
  • skatepark
  • skateboard

Regioner

  • Huddinge