Pressmeddelande -

Årets pedagog i Huddinge

Från den politiska kommunledningen

Grundskolenämnden har beslutat inrätta pris till årets pedagog. Beslutet togs i samband med verksamhetsplan för 2009. Förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag till grunder för att dela ut ett eller flera stipendier till Årets pedagog inom ramen för projektet Handlingskraft.

Åke Blomqvist, ordförande i grundskolenämnden (fp):

- Jag tycker det är viktigt att vi uppmuntrar pedagoger som är bra på att stimulera elever att lära mer, som visar intresse och engagemang för utveckling av undervisningen och sprider goda idéer och metoder till sina kollegor.

- Pedagogen är viktig i skolan, förskolan och fritidshemmen. Här krävs engagemang, mod och kompetens. Jag tror att stipendierna kan sporra pedagoger som gör ett bra och viktigt jobb. Det ska vara attraktivt att arbeta i skolans värld, avslutar Åke Blomqvist ordförande i grundskolenämnden (fp).

Fakta om Huddinges pedagoger

I Huddinge kommun finns 3100 pedagoger anställda.

1 800 pedagoger arbetar med förskoleklass, grundskola (år 1-9) och skolbarnomsorg inklusive öppen fritidsverksamhet. 400 pedagoger arbetar med gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Drygt 900 pedagoger arbetar med förskola, öppen förskola och familjedaghem

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • barnomsorg
  • föräldrar

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71