Pressmeddelande -

Färre lärare och elevassistenter i Huddinges skolor

Elevassistenterna blir allt färre och lärarvikarier får inte tas in lika ofta. Idrottslärare och musiklärare försvinner och andra lärare förväntas ta över. Anslagen till läromedel, kompetensutveckling och skolbibliotek minskas. Antalet barn i fritidshemmen blir uppemot 90 per grupp, och det kan bli 29 barn per anställd. Detta blir nu verklighet för skolbarn i Huddinge. – Den borgerliga majoriteten blundar för effekterna av sina beslut. Deras högs-ta ambition tycks vara att sänka skatten, även när det drabbar Huddinges drygt 12 000 skolbarn, säger Erling Karlsson, socialdemokrat i grundskolenämnden. De ekonomiska förutsättningarna för att satsa på Huddinges skolor har sällan varit bättre. Kommunen har haft överskott de tre senaste åren och prognoserna för i år är också goda. Trots detta tvingas nu flera skolor att försämra kvaliteten. Ett skäl är att den borgerliga majoriteten inte sköt till pengar för löneökningar fullt ut. Dessutom ska nämnden återställa tidigare års underskott (20,8 miljoner), utan konsekvensanalys. Vid grundskolenämndens senaste möte fick man en prognos om överskott även om inga nya åtgärder skulle göras. Ändå stödde majoriteten ett förslag från ordföranden Åke Blomquist (fp) om att samtliga skolor (utom en) ska vidta åtgärder för att uppnå nollresultat i år. Nio skolor har redovisat vad som skulle krävas. Det är ingen rolig läsning. Hårdast drabbade är elevassistenter och fritidshemmen, som tvärtom har stora behov av förstärkningar. - Huddinges skolor blir inte bättre av färre lärare och elevassistenter, påpekar Erling Karlsson. Den borgerliga regeringen säger ofta att den svenska skolan ska bli bättre, men när det kommer till kritan på kommunal nivå så saknar man den rätta känslan för eleverna och personalen. För mer information, kontakta Erling Karlsson, gruppledare grundskolenämnden och oppositionsråd (s) 08-535 301 45 & 070 879 00 95

Ämnen

  • Skola

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71