Pressmeddelande -

Fastighetsägare går samman i Kungens Kurva Skärholmen

Stockholms stad, Huddinge kommun och ägare av kommersiella fastigheter i Kungens kurva Skärholmen har tecknat ett samarbetsavtal.
Avtalet är en effekt av att ett antal stora fastighetsägare har bildat en förening för bra fortsatt utveckling av området på båda sidor E4-an.

Med 30 miljoner besökare och en årlig omsättning på 7,3 miljarder kronor är området Kungens kurva Skärholmen en tyngdpunkt i Stockholms och Huddinges framtida planering.
Det finns en stor potential att utveckla en ännu bättre mix av handel och upplevelser som kan skapa ett mer levande område med övriga utvecklingsinsatser. För att åstadkomma detta måste kommunala såväl som privata aktörer arbeta tillsammans.

– Nuvarande och framtida ägare av kommersiella fastigheter behöver ha en kontinuerlig dialog med såväl Huddinge som Stockholm för att skapa en gemensam bild av utvecklingen framöver och driva den framåt på såväl kort som lång sikt, säger Bernt-Olof Gustavsson, ordförande för Kungens kurva Skärholmen Fastighetsägare förening.

 – Det är bra att ett antal fastighetsägare i området har gått ihop för att bilda en tydlig och samlad diskussionspart till regionens två största kommuner, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

– Kommungränser får inte hindra samarbete och en hållbar utveckling. Stockholm växer, liksom våra grannkommuner. Därför är det än viktigare att kommunerna tillsammans med berörda aktörer förmår samverka för att utveckla projekt, vilket Kungens kurva är ett bra exempel på, säger Ulla Hamilton (M) företagarborgarråd i Stockolms stad. 
   
I första hand går samarbetet ut på att konkretisera utvecklingen för de närmaste åren och tillsammans möta kommande utmaningar med ett framtidsinriktat arbetssätt. Ett antal fastighetsägare i föreningen har också tidigare varit aktiva i området och fortsätter att satsa resurser på utvecklingen i framtiden. Idag är medlemmarna Bonnier Fastigheter, Brostaden, Fortin, Heron City och KF Fastigheter.

– Vi vill gärna se fler medlemmar för att bättre kunna verka för en positiv utveckling av området både på kort och på lång sikt, säger Bernt-Olof Gustavsson.

För mer information kontakta
Edward Howard, 073-44 44 746
edward.howard@huddinge.se

För kontakt med Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockohlms stad
Oliver Carrà, pressansvarig, 08-508 29 222 eller 076-12 29 202

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • huddinge
  • kungens kurva
  • skärholmen
  • utveckling

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71