Pressmeddelande -

Föräldrar nöjda med Huddinges förskolor

93 procent av föräldrarna med barn i Huddinges förskolor är nöjda med verksamheten.
Det visar sammanställningen av enkätresultaten för förskolans kvalitetsundersökning.
– Årets resultat är imponerande! Vi har aldrig haft så bra resultat, jag är mycket nöjd och stolt över personalens arbete, säger Jelena Drenjanin (M) ordförande i förskolenämnden.

Att 95 procent av föräldrarna uppger att deras barn är tryggt på förskolan, gör bara resultatet bättre. Varje år undersöker Huddinge vad föräldrarna tycker om förskolans verksamhet på sju frågeområden; trygghet, inflytande (barnens), jämställdhet, lärande, ekosystem, delaktiga föräldrar och folkhälsa.
I år är resultaten högre för samtliga områden och totalt har cirka 4000 föräldrar besvarat enkäten.

Pedagogisk dokumentation synliggör lärandet
Bakom det förbättrade resultatet inom barnens inflytande ligger ett målmedvetet arbete med att dokumentera det lärande som sker på förskolan, så kallad pedagogisk dokumentation.

– Pedagogisk dokumentation har på ett helt nytt sätt synliggjort barnens utveckling och lärande
för föräldrar, barn och pedagoger. Jag är övertygad om att det har bidragit till det förbättrade
resultatet säger Annelie Glifberg, verksamhetschef för förskolan i Huddinge
och fortsätter

– Oavsett vilken kommunal förskola man väljer är målet att erbjuda en likvärdig förskola. 
I årets resultat ser vi en tendens till förbättrad likvärdighet och det känns extra roligt.
För mig är det oerhört viktigt att kommunala förskolor erbjuder en verksamhet med hög kvalitet
och att verksamheten ständigt utvecklas avslutar Annelie Glifberg.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kvalitetsutveckling
  • enkätundersökning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71