Pressmeddelande -

Huddinge inför vårdnadsbidrag

Redan 1 december i år inför Huddinge vårdnadsbidrag.
Kommunfullmäktige tog beslutet på måndagskvällen, 3 november.
Det innebär att föräldrar kan ansöka om ett skattefritt bidrag på 3000 kronor per månad och barn om de väljer att själva stanna hemma och ta hand om sitt barn.


Förskoleenhetenpå barn- och utbildningsförvaltningen hanterar ansökningarna. Föräldrar ska kunna söka via en blankett på webbplatsen www.huddinge.se 
- Vårdnadsbidraget är en viktig valfrihetsfråga, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Förskolenämnden.

Vårdnadsbidrag lämnas för barn som fyllt ett men inte tre år, och är folkbokförda i Huddinge.
Vårdnadsbidrag kan enligt reglerna lämnas tidigast sedan 250 dagar med föräldrapenning tagits ut och går då till vårdnadshavare som är folkbokförd och bor på samma adress som barnet.

Vårdnadsbidraget är skattefritt, inte pensionsgrundande och ingår inte i den sjukpenninggrundande inkomsten.
- Arbetslivet är mer flexibelt idag vilket gör det lättare att kombinera arbete och vårdnadsbidrag, säger Jelena Drenjanin.

Vårdnadsbidraget betalas inte ut om vårdnadshavare eller maka/make/sambo tar emot föräldrapenning med anledning av ett barns födelse.
Andra förbehåll, då vårdnadsbidrag inte utgår, är:
Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, ålderspension, äldreförsörjningsstöd, introduktionsersättning

Mer information på www.huddinge.se/vardnadsbidrag

Kontakter:
Jelena Drenjanin (m), ordförande förskolenämnden 08-535 301 63, 0708-79 04 66
Gina Nord, placeringsassistent 08-535 360 63.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • barnomsorg
  • föräldrar
  • vårdnadsbidrag

Regioner

  • Stockholm

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71