Pressmeddelande -

Huddinge kommun fortsätter att satsa på folkhälsa

Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet och det handlar förutom rätt kost och motion också om egen försörjning, bra uppväxt och rätten att kunna påverka och bli hörd. Naturligtvis har vi alla ett eget ansvar för vår hälsa men vi har också ett gemensamt ansvar för att främja folkhälsan. Huddinge kommun är medlem i nätverket Healthy Cities som i sin tur ingår i WHO European Healthy Cities Network.

 -  Ett av kommunens nyaste mål som vi mäter är folkhälsa och jag är som ansvarigt kommunalråd för dessa frågor både glad och stolt att Huddinge tar dessa frågor på allvar, då folkhälsoarbetet gör att vi ser helheten och kan förebygga ohälsa hos våra invånare, men även göra något åt de problem som kanske redan har uppstått, säger Katharina Wallenborg

 I Mål och budget står det att ”En god hälsa kännetecknas av en god livskvalitet” och våra invånares livskvalitet är något som vi alltid måste jobba med. Ett av uppdragen som läggs till alla nämnder är att jämställdhetsintegrera våra verksamheter.

 -  Det handlar om att ge dem som utnyttjar våra verksamheter ett likvärdigt bemötande. Till exempel ska alla flickor och pojkar ha samma förutsättningar att välja utbildning och arbete och våra anställda ha samma möjlighet till karriär inom kommunen oavsett kön, fortsätter Katharina Wallenborg.

 

 För mer information kontakta:

Katharina Wallenborg, kommunalråd (dp), med ansvar för folkhälsa och jämställdhet, kommunledningen

Tel: 08-535 301 88

Mobil: 0709-750 226

E-post: katharina.wallenborg@huddinge.se

 

Kerstin Håkansson, politisk sekreterare (dp), kommunledningen

Tel: 08-535 301 62

Mobil: 0708-39 07 19

E-post: kerstin.hakansson@huddinge.se

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Huddinge

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71