Pressmeddelande -

Huddinge satsar på hållbar jämställdhet

Huddinge har sökt och fått drygt 2,6 miljoner kronor för att förbättra service och bemötande utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Pengarna kommer från staten och fördelas av Sveriges kommuner och landsting.

Det är 23 projekt över hela Sverige som får drygt 43 miljoner kronor för att utveckla hållbar jämställdhet.
Satsningen ska leda till konkreta och varaktiga förändringar i kommunernas verksamheter, så att båda könens villkor och möjligheter beaktas och servicen blir mer likvärdig.
- Vi ska analysera våra övergripande styrdokument som Mål och Budget samt förvaltningarnas verksamhetsplaner och se var det eventuellt finns brister eller oklarheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi ska även utbilda våra chefer och politiker i genuskunskap, säger Fatma Tuncer, utvecklingsledare på kommunens enhet för folkhälsa och delaktighet.

- Vi kommer dessutom att erbjuda processtöd i arbetet med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter och ta fram en webbaserad verktygslåda för chefer och medarbetare.

För mer information kontakta:
Fatma Tuncer, utvecklingsledare på enheten för folkhälsa och delaktighet.
08-535 313 97, 0708-79 07 29


CA Eriksson, Pressekreterare, Informationsavdelningen
Telefon: 08-535 301 78
E-post: ca.eriksson@huddinge.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71