Pressmeddelande -

Inga besparingar på skolan i Huddinge 2011

Huddinges politiska majoritet (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Drevvikenpartiet) har i sitt förslag till Mål och budget för 2011 för Huddinge kunnat ta bort de besparingskrav som på grund av den ekonomiska krisen tidigare funnits på barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Malin Danielsson (FP), kommunalråd med samordningsansvar för barn och utbildning:

-         Skolorna har varit redo att göra neddragningar men med detta tillskott ser 2011 mycket ljusare ut. Inte minst med tanke på de omfattande reformer som vi nu ska införa, den nya skollagen och nya läroplaner, så känns det betydelsefullt att vi nu har mycket bättre förutsättningar.

 

-         I de reformer som nu kommer att genomföras är fokus på kunskap och vi har även lagt som ett uppdrag till skolorna att fortsätta arbeta med att förbättra elevernas studieresultat genom att bland annat fokusera på att vända den negativa trenden i pojkarnas resultat.

 

 

Fakta om skolan i Huddinge

 • Huddinge har 26 grundskolor
 • Antalet elever är: 10.500
 • Grundskolenämnden omsätter 1,2 miljarder kronor
 • Meritvärdet var 210 för läsåret 2008/2009

 För mer information kontakta:

Malin Danielsson, kommunalråd med samordningsansvar för barn och utbildning

Telefon: 08-535 301 83, 0708-790 535

E-post: malin.danielsson@huddinge.se

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • huddinge
 • skola
 • grundskola
 • besparingar
 • folkpartiet

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71