Pressmeddelande -

Ja till biogas – nej till naturgas

Så kan Huddinges svar till Stockholm Gas sammanfattas.

-Huddinge kommun arbetar med en strategi för att fasa ut fossila bränslen och därför ser vi positivt på biogas som alternativ, säger Bo Trygg (m), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Efter kommunstyrelsens sammanträde ikväll 24 november går nu ett brev med den innebörden till Stockholm Gas AB, ett dotterbolag till Fortum. Idag menar kommunstyrelsen att det är tveksamt om kommunen överhuvudtaget ska medverka i produktion av naturgas. Därför är Huddinge inte berett att gå vidare med en utredning kring en etablering av en så kallad LNG-anläggning. Befarade risker vid transporter är också en anledning till det ställningstagandet.

Däremot är inställningen till biogas klart positiv.

- Att få fram mera biogas är av regionalt intresse och om anläggningen byggs i Huddinge finns också samordningsvinster med vårt kommunala renhållningsbolag, säger Bo Trygg.

Om Stockholm Gas AB är fortsatt intresserat av en sådan anläggning, menar kommunstyrelsen att en utredning bör ske tillsammans med SRV Återvinning AB, som idag har anläggningar vid Sofielund.

För mer information kontakta:
Bo Trygg (m), kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 08-535 301 55, 0708-789908

E-post: bo.trygg@huddinge.se

 

Richard Svahn, politisk sekreterare (m), politiska kommunledningen

Telefon: 08-535 301 47, 0708-789 769

E-post: richard.svahn@huddinge.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71