Pressmeddelande -

Kriminella nätverk är inte välkomna i Huddinge

Den senaste tiden har närvaron av Bandidos MC Stockholm på Häradsvägen väckt en del uppmärksamhet. Kommunledningen arbetar nu därför tillsammans med Polisen och grannarna för att undvika etablering av kriminella nätverk i Huddinge kommun.

Vi accepterar inte etablering av organiserad brottslighet i Huddinge kommun. Vår förhoppning är att vi blir så många som möjligt som tar ställning på detta sätt. De kriminella nätverken ska varken idag eller imorgon få möjligheten att etablera sig här.

Trygghet är väldigt prioriterat av våra invånare. Vi vill skapa förutsättningar för en så attraktiv kommun som möjligt där människor vill bo och där alla företag verkar på samma justa villkor. Denna vision hotas om den organiserade brottsligheten får fäste i Huddinge.

Därför för vi nu samtal med Polisen och andra aktörer för att göra det svårare för kriminella nätverk att etablera sig i Huddinge kommun. Alla goda krafter behöver bidra och dra åt samma håll.

Christian Ottosson (C), gruppledare och ordförande för Huddinges brottsförebyggande råd, 
08-535 313 54
Ingalill Hult, kommissarie, sektionen mot gängkriminalitet, Södertörnspolisen, 010-564 60 61
Lars Lehman, ordförande i Snättringe fastighetsägareförening, 0733-31 58 55
Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, 08-535 301 57
Emil Högberg (S) Gruppledare
Malin Danielsson (FP) Gruppledare
Marica Lindblad (MP) Gruppledare
Britt Björneke (V) Gruppledare
Katharina Wallenborg (DP) Gruppledare
Tomas Hansson (KD) Gruppledare
Arnold Boström (SD) Gruppledare
Lars Björkman (HP) Gruppledare

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Huddinge

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71