Pressmeddelande -

Kungens kurva växer till ny stadsdel med 10 000 nya arbetsplatser

Kungens kurva är Sveriges största handelsplats och ett av Huddinge kommuns viktigaste utvecklingsområden. Efter beslut i kommunstyrelsen den 29 mars finns nu förslag till en fördjupad översiktsplan som visar hur området kan utvecklas för att ge besökarna nya upplevelser men även utöka utbudet av handel, kontor och utbildning och andra verksamheter.

Här kan mellan 10 000 och 15 000 nya arbetsplatser bli verklighet genom en tydligare stadsbild med kvartersstruktur. På sikt föreslås en överdäckning av motorvägsområdet för att knyta samman Kungens kurva och Skärholmen i höjd med Skärholmens centrum. Plats finns också reserverad för en ny spårväg i området.

Målet är att Kungens kurva ska utvecklas till en mer hållbar stadsdel med god teknisk infrastruktur, lokalt färre transporter och ökad rörelse för gång- och cykeltrafik. En relativt flexibel markanvändning ska ge goda utvecklingsmöjligheter. Förslaget innebär också bättre förutsättningar att utveckla verksamheter som kompletterar dagens handel och som ger en mer blandad och mångsidig användning av området.

Samråd
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva går nu ut för synpunkter och samråd. Förslaget gäller för den kommande 20-årsperioden och finns utställt under perioden 15 april till två månader framåt, på bland annat Tekniska nämndhuset i Huddinge. Även samrådsmöten som är öppna för allmänheten kommer att anordnas och medborgare och företagare uppmanas att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. Vid årsskiftet 2010 kommer ett slutgiltig planförslag att kunna ställas ut. Under våren 2011 beräknas kommunfullmäktige att ta sitt slutliga beslut om förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva.

Illustration: David Wiberg

Länkar till material:
http://www.huddinge.se/fopkungenskurva

För mer information kontakta:
Gunilla Sundström, projektledare för fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, Huddinge kommun.
Tel. 08-535 31386. E-post: gunilla.sundstrom@huddinge.se

Gunilla Wastesson, Exploateringschef, Huddinge kommun.
Tel.08-5353138. E-post: gunilla.wastesson@huddinge.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71