Pressmeddelande -

Mira skapar dialog mellan unga flyktingar och samhället

– Det här är en unik insats inom introduktionsverksamhet i Sverige, säger Amir Hashemi-Nik, projektledare för MIRA (Migration, Integration, Reflektion, Attityd).
Volontärer, idrott, workshops, nätverk och en rad andra verktyg ska underlätta integration och förståelse för Sverige.

Viktiga inslag i projektet är att erbjuda tid och utrymme för reflektion och dialog kring migrations- och integrationsprocessen. Att knyta kontakter mellan unga flyktingar, svenska volontärer och lokala föreningar är andra moment i projektet som stärker individens delaktighet i det lokala samhället.
Projektet får stöd av Europeiska flyktingfonden och testar interaktiva och varierande metoder som berör fördomar, diskriminering, människors lika värde och mötet med det nya samhället. Metoderna prövas och utvärderas under projektet för att ta fram ett nytt sätt att jobba med unga vuxna flyktingars första tid i Sverige.

– Idag sitter vi bakom våra låsta myndighetsdörrar, samtidigt vill vi ha en öppen dialog med våra brukare, det fungerar inte! Vi behöver skapa situationer där vi lär känna varandra på jämlika villkor, säger Amir. Metoderna ska sedan användas i ordinarie verksamhet efter projektet och kunskaper spridas till andra aktörer.
Deltagarna är kommunplacerade flyktingar mellan 20-30 år. Projektet innehåller tio kursperioder, varje kurstillfälle är tre veckor långt. Nästa kursomgång börjar 8 februari där volontärer, föreningar och flyktingar ska rekryteras och delta.

– Erfarenheterna hittills är mycket goda, säger Amir. Deltagarna är nöjda och känner att de förstår både sig själva och sitt nya land bättre.

Läs mer om Mira på www.huddinge.se/mira  

För mer information kontakta
Amir Hashemi-Nik 08-535 336 73, 070-559 91 38
amir.hashemi-nik@huddinge.se 
Eva Thörn Päkkilä 08-535 336 72, 070-559 91 58
eva.thorn-pakkila@huddinge.se

Ämnen

  • Sociala frågor

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71