Pressmeddelande -

New York inspirerar trygghetsarbetet i Huddinge

Samarbetet mellan polis, brottsofferstödjare och fastighetsägare är en modell som kan komma till användning i Huddinge. Representanter från Huddinges brottsförebyggande råd (Hubrå) kunde nyligen fokusera på just de sakerna i en studieresa till New York.

– Studieresan gav oss värdefull inspiration. Det finns mycket vi kan förbättra. I New York såg vi hur de lyckats minska kriminaliteten genom målmedvetet arbete, säger Christian Ottosson (C), ordförande i Hubrå.
I så kallade BID-områden (business improvement district) samverkar fastighetsägare lokalt för att gemensamt ta ansvar för att öka tryggheten och attraktiviteten. Studieresan innehöll besök vid två BIDs, ett på Manhattan och ett i Brooklyn.

– Vi har studerat samverkan mellan kommun och privata aktörer och det är slående hur goda resultaten är av det planlagda brottsförebyggande arbetet som handlar om att minska tillfällena till brott i vardagens gaturum och bostadskvarter. Här kan BID-modellen inspirera oss till att samverka mer med olika privata och civila aktörer för att skapa ett tryggare Huddinge, säger Christian Ottosson (C).

Nolltolerans
Två andra fokusområden för resan var brottsofferstöd och polisen.
– Brottsofferstödet som ges av Office of Victim Services till oskyldiga brottsoffer är tämligen omfattande. Verksamheten har en lång bakgrund av såväl medborgerligt engagemang som delstatligt ansvarstagande, säger Güzel Ciziri (V), ledamot i Hubrå.

– New York-polisen har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med dels nolltolerans för så kallade livskvalitetsbrott, dels Compstat som är ett arbetssätt med ett helt nytt fokus på färsk brottsstatistik och det lokala ansvaret för detta inom polisen, säger Christian Ottosson.
Resan arrangerades av stiftelsen Tryggare Sverige, med ett 20-tal deltagare.

 

För mer information kontakta:
Christian Ottosson, kommunalråd (C) och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd
08-535 313 54
Güzel Ciciri, ledamot (V) i Huddinges brottsförebyggande råd.

 

CA Eriksson
Pressekreterare
0709-75 02 05

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • trygghet
  • brottsförebyggande arbete
  • studieresa
  • samverkan mot brott

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71