Pressmeddelande -

Nu får vi LOV!

Lagen om Valfrihetssystem (LOV) antogs idag av riksdagen. Lagen gör det möjligt för kommunerna att på ett enklare sätt införa valfrihet inom till exempel äldreomsorg. I kommuner som tillämpar lagen blir alla utförare som uppfyller kommunens kvalitetskrav godkända och blir valbara för den som har rätt till tjänsten.

Huddinge kommun har långt gångna planer på att införa valfrihetssystem enligt den nya lagen.

- Vi välkomnar verkligen den nya lagen. Äldreomsorgsnämnden har redan fattat beslut om att man vill tillämpa den för hemtjänsten, säger Karl Henriksson (kd), ordförande i äldreomsorgsnämnden. Vi planerar att gå ut med en upphandling redan i januari. Då kommer vi att bli en av de allra första kommunerna som inför ett valfrihetssystem enligt den nya lagen.
I Huddinge kommun finns idag två hemtjänstutförare, HSB Omsorg och äldreomsorgsförvaltningen, men med det nya systemet hoppas man på att få fler privata entreprenörer.

- Det är vår förhoppning, säger Karl Henriksson. Valfriheten kommer att göra att fler äldre får en hemtjänst anpassad efter just deras behov. Tryggheten bevaras genom att kommunen sätter upp kvalitetsregler för utförarna och förbättrar sitt system för uppföljning, men också genom att den kund som är missnöjd enkelt kan byta utförare.

- Nästa steg blir sedan att öka möjligheten att välja även vård- och omsorgsboende, konstaterar Karl Henriksson. Äldreomsorgsnämnden har fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda frågan under år 2009. Även då skulle man kunna tillämpa "LOV-en".

Mer information: kontakta Karl Henriksson (kd), ordförande i äldreomsorgsnämnden, 08-535 301 69, 0708-28 24 62
karl.henriksson@huddinge.se

Ämnen

  • Välfärd

Regioner

  • Huddinge

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71