Pressmeddelande -

Socialdemokraterna kräver nollvision mot hemlöshet i Huddinge!

Hemlöshet är ett misslyckande för samhället. Att ha tillgång till en bostad är ett grundläggande behov och därför kräver vi Socialdemokrater att Huddinge ska arbeta efter en nollvision mot hemlöshet. Det finns bra exempel att följa och åtgärder måste vidtas! 

Vi vet att det är flera olika grupper som idag står utan bostad i Huddinge – men vi vet inte hur många det rör sig om. Därför vill vi att kommunen gör en ordentlig kartläggning av hur många hemlösa som finns i kommunen och också vilka orsaker som ligger bakom. Det är också nödvändigt att kommunen skapar en ”tak över huvudet garanti” så att alla som behöver en tillfällig nattplats akut ska kunna få detta. 

I kommunfullmäktige igår lade vi Socialdemokrater ett omfattade förslag för att nå nollvision mot hemlöshet i kommunen. Vi markerade dessutom att det är viktigt att ge särskild uppmärksamhet på barnperspektivet och hur man löser bostadsproblemen för barnfamiljer. Vi lanserar också tanken på att introducera modellen ”housing first” i Huddinge. Det går ut på att hemlösa med särskilda problem ska kunna få hjälp med en bostad även innan deras problem är lösta. Med hjälp av den trygghet som en bostad innebär kan de få förutsättningar att bättre klara av andra problem. 

-  Det är ett misslyckande att det finns hemlösa i Huddinge. Vi tycker att den Moderatledda majoriteten skulle kunna göra mer. Ett sätt är att de skulle kunna planera för fler hyresrätter, något de helt ignorerar, säger oppositionsrådet Emil Högberg (S). 

För mer information, kontakta 

Emil Högberg                                                   

Oppositionsråd (S)                                         

070-556 17 20          

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • huddinge
 • politik
 • trygghet
 • hemlöshet
 • tak över huvudet garanti
 • nollvision
 • nollvision mot hemlöshet
 • housing first
 • hyresrätter
 • bostadsproblem
 • nattplats
 • barnperspektiv
 • motion

Regioner

 • Huddinge

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71