Pressmeddelande -

Stora satsningar på trafikmiljön i Huddinge

Huddinge kommun har under flera år arbetat med att förbättra trafikmiljön. Satsningar har framför allt gjorts för att skydda barn och andra oskyddade trafikanter men även på att förbättra framkomligheten för bilar och bussar.

– Tack vare att vi i den styrande majoriteten haft tydligt fokus på återhållsamhet och ordning i kommunens ekonomi under finanskrisen kan vi nu göra ytterligare satsningar på att förbättra trafikmiljön, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I investeringsbudgeten för 2011 anslås 45 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden och därefter 40 mnkr per år 2012-2013, vilket är en betydande ökning jämfört med tidigare år. Pengarna ska bland annat användas till åtgärder för att förbättra trafikmiljön för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

– Det handlar om att få ned hastigheterna på vägarna, minska buller i bostadsområden, förbättra gatubelysningen och fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelbanor, säger Tomas Hansson.

– Vi satsar dessutom redan i år ytterligare 5 miljoner kronor för ökat underhåll av vägar, fortsätter Tomas Hansson. En positiv effekt av finanskrisen är att vi får betydligt mer arbete utfört per krona nu än vi fick 2009 eftersom priserna gått ner. Vi har under många år släpat efter med vägunderhållet, bland annat på grund av de skenande priserna. Den tuffa vintern har dessutom orsakat stora skador. Därför känns det extra bra att vi kan göra de här satsningarna just nu.

Hela budgetförslaget finns att läsa på www.huddinge.se. Beslut fattas i kommunstyrelsen den 24 maj och kommunfullmäktige den 7-8 juni.

För mer information kontakta:
Tomas Hansson, (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 08-535 313 52, 070-546 95 19  
E-post: tomas.hansson@huddinge.se

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • huddinge
 • infrastruktur
 • politik
 • trygghet
 • budget 2011
 • trafiksäkerhet
 • trafiksäkerhet barn
 • trafikmiljö
 • oskyddade trafikanter
 • vägunderhåll
 • gatubelysning
 • gång- och cykelbanor
 • minska buller
 • sänkt hastighet

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71