Pressmeddelande -

Storsatsning på Huddinges elever i 2012 års budget

Grundskolan får 28 miljoner i generell uppräkning och dessutom öronmärks 12,5 miljoner - varav en miljon är statsbidrag - till satsningar för ökad kvalitet i skolan. Gymnasieskolan får 10,5 miljoner i generell uppräkning och för att implementera gymnasiereformen. Utöver det öronmärks 6,6 miljoner till ombyggnaden av Sågbäcksgymnasiet.

-         Med 40 miljoner mer till Huddinges grundskolor har vi ekonomisk höjd för att fortsätta förändringsarbetet i skolan med välriktade satsningar på kvaliteten, säger Malin Danielsson, kommunalråd (FP) med ansvar för grundskolefrågor.

-         Gymnasiereformen syftar till att höja kvaliteten i utbildningen och att öka genomströmningen. Den ger utökade möjligheter för eleverna att få fullständiga gymnasiebetyg på tre år, säger Christina Eklund, (M) ordförande i gymnasienämnden.

Budgeten innehåller 3 miljoner kronor i ökat socioekonomiskt riktat stöd till grundskolan.

-         Genom det socioekonomiska stödet vill vi ge Huddinges alla grundskoleelever lika möjligheter att lyckas i skolan, säger Malin Danielsson (FP). Dessa pengar bör i första hand användas till att belöna duktiga lärare, eftersom vi vet att duktiga lärare är nyckeln till att våra elever lyckas.

Budgeten innehåller också en satsning på modersmålsundervisning i grundskolan.

-         Även de som under sin skoltid flyttar till Sverige ska ha bra förutsättningar att lära sig svenska och utveckla sitt modersmål samtidigt som de når grundskolans övriga mål. Därför stärker vi modersmålsundervisningen med ytterligare 3,5 miljoner, säger Malin Danielsson (FP).

Skolan står inför omfattande reformer i höst genom en ny skollag och ny läroplan. Som ett led i förändringsarbetet läggs 5 miljoner kronor i den nya grundskolebudgeten på insatser för att stärka rektorernas ledarskap.

-         Forskning visar att rektors funktion som pedagogisk ledare är avgörande för hur skolans resultat utvecklas, säger Malin Danielsson (FP). I dagsläget är våra rektorer i alltför stor utsträckning administratörer istället för ledare, något som vi vill förändra eftersom vi vet att våra elever gynnas av detta.

Gymnasienämndens budget innehåller en särskild satsning på en ombyggnad av Sågbäcksgymnasiet.

-         Ombyggnaden av Sågbäcksgymnasiet har hög prioritet och möjliggörs tack vare våra satsningar. I sin tur leder det till att vi ökar attraktiviteten i Huddinges gymnasieskolor och att eleverna får tillgång till goda lokaler och en utbildning som är väl anpassad för att möta framtidens arbetsmarknad, säger Christina Eklund (M).  

 

 

För mer information kontakta:


Malin Danielsson, kommunalråd (FP) med ansvar för grundskolefrågor

Telefon: 08-535 301 83

E-post: malin.danielsson@huddinge.se

 

Christina Eklund, ordförande i gymnasienämnden (M)

Telefon: 070-333 58 20

E-post: christina.eklund@huddinge.se  

 

Malin Hasselblad, politisk sekreterare (FP)

Telefon: 08-535 301 59

E-post: malin.hasselblad@huddinge.se

 

Therez Olsson, politisk sekreterare (M)

Telefon: 08-535 301 47

E-post: therez.olsson@huddinge.se

 

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • skola
 • gymnasium
 • grundskola
 • barn
 • elever
 • huddinge
 • budget
 • politik
 • rektors ledarskap
 • modersmålsundervisning
 • gymnasiereformen
 • utbildning

Regioner

 • Huddinge

Huddinge kommun styrs under mandatperioden 2010-2014 av Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71