Pressmeddelande -

Vitsippspris till introduktionsenheten (kd)

Introduktionsenheten vid Huddinge kommun tilldelas Kristdemokraterna i Huddinges Vitsippspris 2008 för sitt målinriktade och framgångsrika arbete med att få nyanlända invandrare och flyktingar att genom arbete eller studier bli självförsörjande.

Priset delas ut lördagen den 8 november klockan 13.00 på Sjödalstorgets scen i Huddinge Centrum. Prisutdelare är kristdemokraternas riksdagsledamot Emma Henriksson från Trångsund.

Introduktionsenheten arbetar i sitt introduktionsprogram målmedvetet och med stort fokus på den enskilda individen. En individuell introduktionsplan upprättas för alla deltagare i programmet och planeringen sker i samråd med deltagaren. Planen är ett villkorsavtal som skrivs under av deltagaren. Villkoren måste uppfyllas för att man ska ha rätt till introduktionsersättning. Planeringen sker ofta tillsammans med flera samverkanspartners som exempelvis handläggare på arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledare på utbildningsförvaltningen samt andra aktörer såsom företagare eller frivilligverksamhet.

Under introduktionsprogrammet erbjuds deltagarna:
- undervisning i svenska
- praktik
- internutbildningar
- individuell rådgivning
- kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen
- samhällsinformation
- seminarier och kurser

Målet med introduktionen är att minst 50% av deltagarna ska klara egen försörjning inom 3,5 år. 2007 avslutades 324 vuxna individer från enheten. 99 av dem flyttade till annan kommun och 45 avslutades när tillfälliga uppehållstillstånd gick ut. Av de återstående 180 deltagarna var det 58% som avslutades till egen försörjning.

För mer information:
Bodil Johnson, politisk sekreterare, tel. 08-535313 53, mobil. 0708-790 404
Monica Karlsson, ordförande, tel. 08-97 72 63, mobil. 0701-62 98 84

 

Ämnen

  • Flykting-, migrationsfrågor

Regioner

  • Stockholm

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Kontakter

Ulrika Lamberth

Presskontakt Pressansvarig 08-535 301 71