Delårsrapport januari-mars 2012

Dokument -

Delårsrapport januari-mars 2012

Periodens resultat efter skatt uppgick till 341 mnkr (257), motsvarande 1,65 kronor per aktie (1,25). Det högre resultatet förklaras främst av värdeökning i fastighetsbeståndet samt högre hyror.
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Relaterat innehåll