Gå direkt till innehåll
2 årig satsning tillsammans med Helsingborgs stad

Pressmeddelande -

2 årig satsning tillsammans med Helsingborgs stad

Helsingborgs stad inleder ett nytt samarbete med Youth 2030 Movement för att öka ungas inflytande över den lokala samhällsutvecklingen. I ett nytt samarbetet ska aktörerna arbeta tillsammans med unga för att utveckla och skapa nya ungdomspolitiska forum och mötesplatser.

Endast fyra av tio unga känner att de kan påverka i sin kommun, enligt MUCF:s rapport “Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla, ung idag 2021”. För att öka inkluderingen och göra unga mer delaktiga har Helsingborgs stad tecknat ett unikt idéburet offentligt partnerskap (IOP),, med Youth 2030 Movement som arbetar med att öka ungas inflytande och delaktighet i demokratin.

- Det känns ofta som att vi är en box som beslutsfattare “checkar av” utan att egentligen ta in vad vi säger, säger Nannah Hallberg, ordförande i Helsingborgs ungdomsråd.

Idag finns det flera forum för att öka ungas inflytande inom staden, men det är ändå svårt att nå ut till unga.

- Våra framtida utmaningar gör det viktigare än någonsin att satsa på ungdomsinflytande. Genom detta IOP vill vi på Fritid Helsingborg arbeta aktivt och innovativt med denna viktiga fråga, säger Brita Jensen, Utvecklingschef på Fritid Helsingborgs

I partnerskapet kommer staden tillsammans med unga i Helsingborg och Youth 2030 Movement att och utveckla befintliga ungdomspolitiska forum och mötesplatser. Detta kommer göras i testbäddar där unga och stadens beslutsfattare utforskar och samskapar smarta lösningar genom att testa nya metoder, modeller och forum. På så sätt skapas fler möjligheter för unga att engagera sig lokalt och få ett större inflytande över beslutsprocesser i kommunen och inkluderande mötesplatser.

- Många unga bär idag på ett stort samhällsengagemang men samtidigt är det många offentliga aktörer som misslyckas med att ta hand om detta engagemang. Vi tycker att Helsingborg stad är modiga som vågar testa nya sätt att ta tillvara på ungas unika perspektiv och idéer runt de utmaningar unga ser i sitt närområde, säger Marlene Claesson, generalsekreterare Youth 2030 Movement.

Partnerskapet pågår i två år och kommer att löpande testa, utforma och utvärdera olika lösningar för att öka ungas delaktighet och inflytande.


Faktaruta om samarbetet

  • Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn med syfte om att tillsammans lösa samhällsutmaningar.
  • Överenskommelsen och arbetet i samverkan med Helsingborgs stad pågår i 2 år och ska resultera i ett antal testbäddar för ett ökat ungdomsinflytande.

För mer information kontakta
Oliwer Karlsson, Nationell Programansvarig Youth 2030 Movement, 076 017 25 33
Katja Westin, Projektledare Fritid Helsingborg, 073 310 60 74

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till banbrytande aktörer och insatser i civilsamhället. Vi startar och driver också särskilda initiativ för att stärka barns och ungas inflytande och för att skapa bättre förutsättningar för de barn och unga som är allra mest utsatta. Under det senaste decenniet har Stenbecks Stiftelse stöttat flera hundra organisationer och individer i det svenska civilsamhället. Stiftelsen är också medgrundare till Child10 som kämpar mot människohandel av barn, och grundare till Youth 2030 Movement som stärker ungas delaktighet och inflytande i samhället.

Kontakter

Frank Berglund

Frank Berglund

Presskontakt t.f Generalsekreterare Youth 2030 Movement 0708 43 65 20

Vi investerar i barns och ungas inflytande och i att förbättra situationen för de mest utsatta barnen i Sverige

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Hugo Stenbecks Stiftelse