Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

H.M. Drottning Silvias stiftelse blir huvudpartner till Child10 i kampen mot människohandeln av barn på flykt

H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children har beslutat att stödja Child10s arbete mot människohandel av barn runt Medelhavet. Tiotusentals barn som tvingats på flykt mot Europa under de senaste åren har utsatts för eller löper stor risk att utsättas för människohandel och exploatering. Child10 arbetar med att identifiera och stötta gräsrotsorganisationer som ger stöd och skydd till barn på flykt och minskar risken för olika former av exploatering.

Många av de barn som tvingats på flykt mot Europa lever i fruktansvärda förhållanden, utan säker tillgång till vatten eller mat och utan möjlighet till vård. Tusentals barn lever i hemlöshet och utsätts för övergrepp, våld och utnyttjande. Fruktansvärda levnadsvillkor och det brist på skydd som drabbar barnen gör att många försvinner och hotas eller luras in i exploatering och människohandel. De senaste månaderna har situationen för barn på flykt ytterligare försämrats när allt fler människor fastnat längs gränserna och konsekvenserna av karantänsåtgärder efter Covid-19 utbrottet har ytterligare försvagat hjälporganisationernas möjlighet till stöd åt barn på flykt.

- Barn på flykt befinner sig i en fruktansvärd utsatthet, bland annat i flyktingläger och längs flyktvägarna. Barn löper stor risk att försvinna och utnyttjas i människohandel och exploatering. Det är avgörande att organisationer som skyddar och ger stöd till barn får bättre förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet och därför är jag väldigt glad över att min stiftelse samarbetar med Child10 i deras viktiga arbete, säger H.M. Drottning Silvia.

Samarbetet inleds under våren 2020 och innebär att Drottning Silvias stiftelse blir huvudpartner till Child10. Stödet kommer att stärka gräsrotsorganisationer i Turkiet, Grekland och Spanien och som kämpar för att motverka människohandel med barn som befinner sig på flykt. Utöver det kommer Drottning Silvias stiftelse att stötta Child10s arbete genom representanter i expertråd och urvalskommitté och förstärka arbetet med såväl identifiering som urval av vilka organisationer som ges stöd framöver.

- För många barn som befinner sig på flykt är de lokala gräsrotsorganisationerna en av få möjligheter till skydd och därför är vi väldigt tacksamma över att Drottning Silvias stiftelse nu blir huvudpartner till Child10. Drottningen är med sitt långa och djupa engagemang för barn som utnyttjas i människohandel och exploatering en ledande global förebild och genom Drottning Silvas stiftelses stöd kommer vi att kunna stärka skyddet för tusentals barn som befinner sig i risk för människohandel, säger Jacob Flärdh, generalsekreterare för Child10.

H.M. Drottning Silvia engagerade sig även i Child10s arbete 2014 i samband med Child10s första prisutdelning till tio organisationer.

Ämnen

Kategorier


Om Child10
Child10 väljer varje år ut tio gräsrotsorganisationer från hela världen som för sin modiga och outtröttliga kamp för att förhindra risken för människohandel med barn belönas med organisatoriskt stöd och ekonomiskt bidrag. Representanter från organisationerna samlas även för seminarier och toppmöten för att utveckla gemensamma åtgärder och gränsöverskridande samarbeten. Child10 bedriver också påverkansarbete och kunskapshöjande insatser med utgångspunkt i de utvalda organisationernas arbete.

För mer information om Child10, besök http://Child10.org 

Om H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children
H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn. Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

För mer information om Drottning Silvas stiftelse, besök http://drottningsilviasstiftelse.se/

Kontaktinformation:
Susanne Carlzon, Verksamhetschef H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care about the children
0708-444585

Jacob Flärdh, Generalsekreterare Child10
0708-634141

Presskontakt

Frank Berglund

Frank Berglund

Presskontakt t.f Generalsekreterare Youth 2030 Movement 0708 43 65 20
Sara Damber

Sara Damber

Presskontakt Verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, Child10, Youth 2030 Movement 070 762 00 28
Johanna Wilkens

Johanna Wilkens

Presskontakt 0791023636

Vi investerar i barns och ungas inflytande och i att förbättra situationen för de mest utsatta barnen i Sverige

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Hugo Stenbecks Stiftelse