Gå direkt till innehåll
Rapporten Children of the pandemic.
Rapporten Children of the pandemic.

Pressmeddelande -

Ny rapport om pandemins effekter på barn i utsatthet

Barn och unga som levde under utsatta förhållanden redan innan pandemin har fått det ännu svårare det senaste året. Samtidigt har många av de organisationer som arbetar med att hjälpa utsatta barn och unga själva haft det mycket tufft under pandemin, och därför haft svårt att möta den ökade efterfrågan på stöd. Det visar rapporten “Children of the pandemic” från Stenbecks Stiftelse.

– Det är tydligt att barn och unga som levde under utsatta förhållanden redan innan pandemin har fått det ännu svårare det senaste året. Nu ser vi en risk att den klyfta som ökat mellan barn med och utan säkra och stabila hemförhållanden kommer att fortsätta vidgas även efter pandemin, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Det senaste året har det publicerats flera rapporter både från ideella organisationer som BRIS och Rädda barnen såväl som från olika myndigheter som till exempel MUCF och Socialstyrelsen. I rapporten “Children of the pandemic” har Stenbecks Stiftelse sammanställt information från rapporter släppta det senaste året av nio olika aktörer som arbetar med utsatta barn och unga.

– Eftersom att fler barn och unga har mått dåligt och utsatts för brott under pandemin så har trycket på de ideella organisationer som jobbar med dessa målgrupper ökat. Fler hör av sig, fler vill ha hjälp - men samtidigt har organisationernas möjligheter att hjälpa minskat på grund av minskade intäkter, säger Sara Damber.

Det ser dock väldigt olika ut bland organisationerna enligt GIVA Sveriges årsrapport om givandet. Drygt hälften av organisationerna ökade sin insamling 2020 medan andra halvan fick minskade intäkter. Större mer välkända organisationer med väletablerade insamlingsmekanismer och organisationer var de som klarade sig bäst under pandemin. Utöver insamlade medel från privatpersoner har civilsamhället fått ett stöd på totalt 240 miljoner kronor från regeringen.

– Det som är viktigt nu när pandemin förhoppningsvis snart börjar lätta är att stödet till civilsamhället fortsätter att komma och dessutom växlas upp ytterligare. Det är svårt att säga vad de långsiktiga konsekvenserna av pandemin blir för utsatta barn och unga, men vi vet att de organisationer som jobbar med att stötta dem i sin tur behöver mer stöd än någonsin för att göra sitt uppdrag, säger Sara Damber.

Läs rapporten “Children of the pandemic”.

Stenbecks Stiftelse stöttar i dagsläget 13 organisationer som jobbar med utsatta barn och unga: 29k, Barnrättsbyrån, Child10, Friends, Inkludera, JUICE Studios, Järvaskolan, Maskorsbarn, Reach for Change, Räddningsmissionen, Svenska Ridsportförbundet, Trygga ledare, World Childhood Foundation och Youth 2030 Movement.

För mer information kontakta,
Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse
Telefon: 070 762 00 28 Mail: sara.damber@hsstiftelse.se

Ämnen


Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till banbrytande aktörer och insatser i civilsamhället. Vi startar och driver också särskilda initiativ för att stärka barns och ungas inflytande och för att skapa bättre förutsättningar för de barn och unga som är allra mest utsatta. Under det senaste decenniet har Stenbecks Stiftelse stöttat flera hundra organisationer och individer i det svenska civilsamhället. Stiftelsen är också medgrundare till Child10 som kämpar mot människohandel av barn, och grundare till Youth 2030 Movement som stärker ungas delaktighet och inflytande i samhället.

Presskontakt

Frank Berglund

Frank Berglund

Presskontakt t.f Generalsekreterare Youth 2030 Movement 0708 43 65 20
Jacob Flärdh

Jacob Flärdh

Presskontakt Generalsekreterare Child10 Child10 070 863 41 41
Sara Damber

Sara Damber

Presskontakt Verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, Child10, Youth 2030 Movement 070 762 00 28
Johanna Wilkens

Johanna Wilkens

Presskontakt Kommunikationsansvarig Stenbecks Stiftelse 0791023636

Vi investerar i barns och ungas inflytande och i att förbättra situationen för de mest utsatta barnen i Sverige

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.