Gå direkt till innehåll
Communityskolan i Tynnered, Göteborg, öppnar hösten 2021. Bild: White Arkitekter
Communityskolan i Tynnered, Göteborg, öppnar hösten 2021. Bild: White Arkitekter

Pressmeddelande -

Stenbecks Stiftelse stöttar innovativ skola i Göteborg

Stenbecks Stiftelse går in som finansiär till Räddningsmissionens nya Communityskola i Tynnered. Den kommunala grundskolan i Tynnered stängde 2018 och över hälften av eleverna gick ut nian utan gymnasiebehörighet. Med den nya Communityskolan Tynnered vill Räddningsmissionen vända resultaten.

– I områden där samhället misslyckas så behöver civilsamhället kliva in och ta ansvar för allas rätt till en likvärdig skola. Vi vet att ideella aktörer som Räddningsmissionen har specifik kompetens och kunskap som kan ge de bästa förutsättningarna till barn och unga, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Stenbecks Stiftelse har en historik av att satsa på ideella krafter som vill starta skolor i utsatta områden. Redan 2016 var stiftelsen med i uppstarten av Järvaskolan i Stockholm som på bara tre år fick upp andelen elever som klarade gymnasiebehörighet till 92 procent – högre än snittet för Stockholm.

– Skolan är nyckeln till att lösa många av våra stora samhällsutmaningar. Men en modell kan inte passa alla och när barnen inte klarar skolan så är det inte barnen det är fel på utan skolsystemet. Järvaskolan är ett bra exempel på att det med rätt angreppssätt går att vända resultaten, säger Sara Damber.

Räddningsmissionens Communityskola har ett holistiskt förhållningssätt och samverkar med lokalt näringsliv och föreningar i området samt har samarbeten med både med Chalmers och Göteborgs universitet. Skolan slår upp portarna i augusti och kommer att vara öppen även efter skoltid och erbjuda studiestöd och andra aktiviteter som idrottsaktiviteter och programmeringskurser.

– Om grundskolan fungerar väl, om barn och ungdomar får vara trygga, utvecklas socialt och lära sig viktiga saker om världen, så förebygger vi problem inom andra delar av samhällskroppen. För att klara detta krävs skolor och skolpersonal med starkt ethos och en brinnande vision. Det tror vi att vi kan bidra med, säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

Stenbecks Stiftelse har även tidigare stöttat Räddningsmissionen inom ramarna för projektet Medvind. Det nya stödet till Communityskolan Tynnered i Göteborg är på 500 000 kronor.

Fakta om Communityskolan Tynnered:

  • En icke-vinstdrivande friskola med fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar.
  • Öppnar höstterminen 2021 vid Opaltorget och börjar med att ta emot elever i årskurs 7 för att sedan fortsätta med andra årskurser.
  • Communityskolan Tynnered är en skola som är till för hela området och samhället. Detta betyder att skolan kommer vara öppen även efter skoltid med olika aktiviteter för att skapa trygga mötesplatser för barn och vuxna i närområdet. ⁠⠀
  • Läs mer på www.communityskolan.se


För mer information kontakta,
Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse
Telefon: 070 762 00 28 Mail: sara.damber@hsstiftelse.se

Emil Mattsson, direktor Räddningsmissionen Göteborg
Telefon: 073 9014186 Mail: emil.mattsson@raddningsmissionen.se

Ämnen

Regioner


Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till banbrytande aktörer och insatser i civilsamhället. Vi startar och driver också särskilda initiativ för att stärka barns och ungas inflytande och för att skapa bättre förutsättningar för de barn och unga som är allra mest utsatta. Under det senaste decenniet har Stenbecks Stiftelse stöttat flera hundra organisationer och individer i det svenska civilsamhället. Stiftelsen är också medgrundare till Child10 som kämpar mot människohandel av barn, och grundare till Youth 2030 Movement som stärker ungas delaktighet och inflytande i samhället.

Kontakter

Sara Damber

Sara Damber

Presskontakt Verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, ChildX, Youth 2030 Movement 070 762 00 28
Johanna Wilkens

Johanna Wilkens

Presskontakt 0791023636

Vi investerar i barns och ungas inflytande och i att förbättra situationen för de mest utsatta barnen i Sverige

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Hugo Stenbecks Stiftelse