Gå direkt till innehåll
Störredemokrati.nu mobiliserar över 650.000 unga för att sänka rösträttsåldern
Störredemokrati.nu mobiliserar över 650.000 unga för att sänka rösträttsåldern

Pressmeddelande -

Ungdomsrörelsen går för första gången samman för att sänka rösträttsåldern

Knappt två av tio unga upplever att de kan påverka sin kommun. För att öka ungas inflytande går nu för första gången elva av Sveriges ungdomsorganisationer samman för att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år. Målet är en testverksamhet där 16- och 17-åringar får rösta i kommunvalet. Bakom uppropet står bland andra Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund och Youth 2030 Movement.

– 16-åringar får starta företag, jobba heltid, betala skatt och är straffmyndiga men kan inte påverka de politiska beslut som rör dem. Att sänka rösträttsåldern till 16 år är i linje med det ansvar unga i den åldern redan tar i dag, säger 17-åriga Mayson Joacimsbarn Persson, vice ordförande på Youth 2030 Movement.

I år fyller Sveriges demokrati 100 år och unga är mer samhällsintresserade än någonsin. Samtidigt upplever knappt två av tio unga att de kan påverka sin kommun enligt MUCF. Därför startas nu uppropet Störredemokrati.nu, ungdomsrörelsens gemensamma plattform som ska få Sverige att stärka ungas roll i den representativa politiken genom en sänkt rösträttsålder till 16 år.

– Vårt grannland Norge har redan testat att sänka rösträttsåldern i kommunala val. Vi vet också att forskningen visar att en sänkt rösträttsålder ökar valdeltagandet och stärker det politiska intresset. Vi har alla möjligheter att göra den svenska demokratin större och bättre så vad väntar vi på, säger Hanna Thessén, ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Rösträttsålder från 16 år finns redan i flera länder och delstater runtom i världen, bland annat Österrike, USA och Tyskland. För att en testverksamhet ska bli verklighet i Sverige behövs att kommuner begär att få inleda testverksamhet hos riksdagen. Störredemokrati.nu uppmanar därför alla svenska kommuner att gå i bräschen för en modern demokrati och anmäla sig som testkommuner.

– Det finns många myter om unga, som att de inte bryr sig om politik eller skulle rösta populistisk, men inget av det stämmer om man kollar på forskningen. Vi vill visa att en sänkning av rösträttsåldern är ofarligt och ett naturligt nästa steg, säger Frank Berglund, tf generalsekreterare på Youth 2030 Movement.

Organisationerna bakom kampanjen representerar tillsamman över 650.000 unga. På webbplattformen Störredemokrati.nu som lanseras i dag samlar de aktuella argument, forskning och föregångsexempel för en sänkt rösträttsålder.

Fakta om Större Demokrati och rösträtt

  • Bakom kampanjen står Youth 2030 Movement, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnen, LSU, Sveriges Ungdomsråd, RFSL Ungdom, Flickaplattformen, Unga Rörelsehindrade, Vi Unga och Unga Örnar
  • Norge, Tyskland, Österrike, Skottland och USA är några av de länder och delstater som har rösträtt från 16 år eller har genomfört testverksamhet
  • Genomsnittsåldern för förstagångsväljare i Sverige är 20 år. En sänkning till 16 år innebär i praktiken att förstagångsväljarna i snitt bli 18 år

Om Störredemokrati.nu
Vi är ungdomsrörelsens gemensamma plattform för att stärka ungas roll i den representativa politiken. Tillsammans representerar vi över 650.000 unga och vi vill göra demokratin större genom att sänka rösträttsåldern till 16 år. Vi måste prova innan vi avfärdar, och därför är vårt krav att vi inför testverksamhet för en sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunvalet. Sveriges kommuner uppmanas att anmäla sig som testkommun till riksdagen idag.

Om Youth 2030 Movement
Youth 2030 Movement är en ideell förening som river hinder mellan unga och makten. Föreningen bildades som ett svar på ökat utanförskap och polarisering där vissa röster hörs och andras inte. Tillsammans med civilsamhället, kommuner, unga ledare och allierade vuxna jobbar vi på olika sätt för att öka ungas inflytande och delaktighet i demokratin.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Youth 2030 Movement är en ideell förening som river hinder mellan unga och makten. Föreningen bildades som ett svar på ökat utanförskap och polarisering där vissa röster hörs och andras inte. Tillsammans med civilsamhället, kommuner, unga ledare och allierade vuxna jobbar vi på olika sätt för att öka ungas inflytande och delaktighet i demokratin.

Kontakter

Sara Damber

Sara Damber

Presskontakt Verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, ChildX, Youth 2030 Movement 070 762 00 28
Johanna Wilkens

Johanna Wilkens

Presskontakt Kommunikationsansvarig HSS och Youth 2030 Movement 0791023636

Vi investerar i barns och ungas inflytande och i att förbättra situationen för de mest utsatta barnen i Sverige

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Hugo Stenbecks Stiftelse