Gå direkt till innehåll
Youth 2030 Movement lanserar ny satsning för sänkt rösträttsålder!

Pressmeddelande -

Youth 2030 Movement lanserar ny satsning för sänkt rösträttsålder!

Youth 2030 Movement lanserar en satsning på sänkt rösträttsålder för civilsamhället! Idag utlyser vi möjligheten till aktivitetsstöd för aktiviteter kopplade till sänkt rösträttsålder som under 2021 är vårt politiska temaområde.

“2021 firar vi allmän och lika rösträtt i Sverige. Men allmän och lika - för vem? Över 230 000 16- och 17-åringar har inte tillgång till sina demokratiska rättigheter,” säger Mayson Joacimsbarn Persson, vice ordförande och talesperson för Youth 2030 Movement.

Knappt två av tio unga personer känner att de kan påverka sin kommun. Vi är övertygade om att en sänkt rösträttsålder leder till att fler unga kan, vill och vågar påverka demokratin, och att det även ökar ungas delaktighet i samhället. Därför vill vi sätta rösträtt 16 på dagordningen. För att få riktigt genomslag måste frågan vara ungdomsdriven och utgå från de som berörs. Vi vill tända gnistan av intresse som finns där ute, och bidra till att fler unga kräver sina demokratiska rättigheter.

Vi ser gärna en bredd av organisationer som söker och för en bredd av aktiviteter. Ni som söker behöver inte ha varit en organisation en lång tid, höra till en stor organisation eller ha anställd personal. Det viktigaste är att ni vill jobba med frågan om sänkt rösträttsålder och har en konkret idé för hur ni kan göra det.

Om vi får in fler ansökningar än vi har råd att bevilja kommer vi prioritera de projekt och organisationer som har möjligheten att nå unga som inte redan är engagerade samt grupper av unga som är underrepresenterade i demokratin.

Senare under året kommer vi utlysa fler möjligheter av ekonomiskt stöd för projekt inom andra områden kopplade till en stärkt demokrati.

Varmt välkommen att söka stöd för aktiviteter kopplade till sänkt rösträttsålder. Deadline för att ansöka är 10 maj. Totalt belopp som vi delar ut i denna första omgång är 100 000 kr.

Youth 2030 Movement river hinder mellan unga och makten. Nu är det dags att även unga får full tillgång till sina demokratiska rättigheter.

Ämnen


Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till banbrytande aktörer och insatser i civilsamhället. Vi startar och driver också särskilda initiativ för att stärka barns och ungas inflytande och för att skapa bättre förutsättningar för de barn och unga som är allra mest utsatta. Under det senaste decenniet har Stenbecks Stiftelse stöttat flera hundra organisationer och individer i det svenska civilsamhället. Stiftelsen är också medgrundare till Child10 som kämpar mot människohandel av barn, och grundare till Youth 2030 Movement som stärker ungas delaktighet och inflytande i samhället.

Presskontakt

Frank Berglund

Frank Berglund

Presskontakt t.f Generalsekreterare Youth 2030 Movement 0708 43 65 20
Sara Damber

Sara Damber

Presskontakt Verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, Child10, Youth 2030 Movement 070 762 00 28

Vi investerar i barns och ungas inflytande och i att förbättra situationen för de mest utsatta barnen i Sverige

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Hugo Stenbecks Stiftelse