Färre kedjebutiker i handeln

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2020 10:00 CEST

Världen upplever den värsta pandemin på ett århundrade. För detaljhandeln var det dock omvälvande tider redan innan. Digitaliseringen driver en strukturomvandling av den svenska butikshandeln. Mellan 2017 och 2019 minskade antalet butiker med sex procent, från 34 297 till 32 351.

Få kommuner med negativ tillväxt under 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2020 11:08 CEST

 • Den fysiska butikshandeln i Sverige omsatte 692 miljarder kronor år 2019, vilket innebar en ökning med 2,6 procent jämfört med år 2018.
 • Sällanköpsvaruhandeln i butik växte med 1,8 procent under år 2019, efter att ha uppvisat nolltillväxt under 2018. Dagligvaruhandeln i butik ökade med 3,3 procent under samma period.
 • Under fjolåret uppvisade fler av Sveriges kommuner en positiv tillväxt än under föregående år. År 2019 ökade 242 av Sveriges 290 kommuner sin detaljhandelsomsättning, vilket är 10 fler än år 2018. I 28 kommuner förblev detaljhandelsomsättningen oförändrad medan 20 kommuner uppvisade negativ tillväxt.
 • De tio omsättningsmässigt största kommunerna står för mer än en tredjedel av detaljhandelns omsättning i riket och Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för närmare 21 procent av omsättningen i riket.
 • Starkast utveckling i detaljhandeln i riket hade Kungälv (Västra Götalands län) med en tillväxt på 17,5 procent, vilket motsvarar en ökning om 417 miljoner kronor. Näst starkast utveckling hade Mölndal (Västra Götalands län) med en tillväxt på 14,8 procent, vilket motsvarar en ökning med 624 miljoner kronor. Därefter kommer Haparanda (Kronobergs län) med en tillväxt på 11,1 procent, vilket motsvarar en ökning 228 miljoner kronor.
 • Den fysiska detaljhandeln som helhet gick bättre 2019 än föregående år. Dagligvaruhandeln drivs på av befolknings- och prisökningar, och sällanköpsvaruhandeln ökar efter ett svagt 2018 där e-handeln stod för all tillväxt. Det är främst en högre efterfrågan på sällanköpsvaror som bidrar till tillväxten i år.
 • I dagsläget står den butiksbundna handeln för 89 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige medan e-handeln står för 11 procent. Under kommande år förväntas e-handelns andel fortsätta att öka. E-handeln förväntas stå för en stor del av tillväxten i detaljhandeln – särskilt när det gäller sällanköpsvaruhandeln. 

Handeln i Sverige är en unik databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige produceras årligen av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se.

För ytterligare information och kommentarer:

Erik Bergh, Analytiker, HUI Research, 070-223 76 26, erik.bergh@hui.se

Per Andersson, Analytiker, HUI Research, 070-320 09 14, per.andersson@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. HUI:s hemsida är www.hui.se. Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Ett led i detta är finansiering av forskning för att långsiktigt stärka och utveckla handelsnäringen, samt öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik. Handelsrådets hemsida är www.handelsradet.nu.

Den fysiska butikshandeln i Sverige omsatte 692 miljarder kronor år 2019, vilket innebar en ökning med 2,6 procent jämfört med år 2018.

Läs vidare »

Detaljhandeln i Kronobergs län omsätter 13 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2020 11:00 CEST

Detaljhandeln i Kronobergs län

 • Detaljhandeln i Kronobergs län omsatte 13 miljarder kronor under år 2019. Omsättningen i länet ökade från 2018 med 3 procent.
 • Störst omsättning i detaljhandeln i Kronobergs län år 2019 hade Växjö med 7,1 miljarder kronor, Älmhult med 1,8 miljarder kronor och Ljungby med 1,5 miljarder kronor.
 • Starkast utveckling i detaljhandeln i Kronobergs län år 2018/2019 hade Tingsryd med en tillväxt om 6 procent, vilket motsvarar en ökning med 43 miljoner kronor. 

Urval av händelser i detaljhandeln under året

Flera betydande händelser inträffade i detaljhandeln i länet under 2019. Lidl kom tillbaka till Älmhults Handelsplats, efter att ha stängt en butik där 2010, och öppnade samtidigt även en butik i Växjö. I Växjö byggde Stadium om sin butik. Trademax öppnade en butik i Grand Samarkand medan Jysk öppnade en butik intill. Matöppet, som gick i konkurs tidigare under 2019, återöppnade i december i Skruv. I oktober 2019 gick Bror Pehrsons Möbler i Alvesta respektive Växjö in i EM Home.

Under 2020 stänger Järnia Outet sin butik i Växjö. Detta är den butik som Bolist tidigare tog över efter Harald Nyborg. I Växjö stängde Gamestop sin butik medan Kappahl och Netto stängde en butik vardera i Älmhult. 

Detaljhandeln i Sverige

Den fysiska detaljhandeln i Sverige omsatte 692 miljarder kronor under år 2019, vilket innebar en ökning med 2,6 procent jämfört med år 2018. Den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige utgjordes år 2019 till 89 procent av butiksbunden handel och till 11 procent av e-handel.

Handeln i Sverige är en unik databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige produceras årligen av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se.

För ytterligare information och kommentarer:

Erik Bergh, Analytiker, HUI Research, 070–223 76 26, erik.bergh@hui.se

Per Andersson, Analytiker, HUI Research, 070-320 09 14, per.andersson@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. HUI:s hemsida är www.hui.se. Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Ett led i detta är finansiering av forskning för att långsiktigt stärka och utveckla handelsnäringen, samt öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik. Handelsrådets hemsida är www.handelsradet.nu.

Omsättningen i länet ökade från 2018 med 3 procent.

Läs vidare »

Smittspridning i världsekonomin

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2020 08:00 CET

Inledningen på 2020 har varit något av en berg-och dalbana för ekonomin. Positiva konjunktursignaler i januari har förbytts i oro och utbredd flykt från risktillgångar på de finansiella marknaderna sedan virussjukdomen covid-19 spridit sig till många länder utanför Kina och skapat fler och fler och störningar. HUI tror på en svag utveckling under åtminstone det första halvåret 2020 och reviderar ner sin BNP-prognos till 0,5 procent till följd av att försämrade globala utsikter påverkar export och investeringar.

- Coronautbrottet visar på sårbarheten i en världsekonomi med hög skuldsättning och stora obalanser. En lågkonjunktur har kommit närmare, men om det innebär ett hack i kurvan eller en mer utdragen avmattning är en öppen fråga, säger Jonas Arnberg, VD för HUI Research.

De försämrade globala utsikterna i kombination med redan låg inflation och signaler om stimulanser från centralbanker medför att sannolikheten för en återgång till negativa räntor i Sverige har ökat betydligt, även om Riksbanken sannolikt överväger andra åtgärder i första hand.

Detaljhandeln skyddas till viss del av att hushållen har en del att ge och tagit över som tillväxtlok. Dagligvaruhandeln och e-handeln lär på kort sikt ha en relativ fördel om konsumenterna blir mer avvaktande till fysiska besök och folksamlingar.

- En sänkt prognos för handelns utveckling 2020 är naturlig eftersom coronaviruset sänker konjunkturen och hushållens framtidstro samtidigt som handeln drabbas av sourcingproblem och färre besök till butikerna. Även bemanningen kan påverkas för en del företag. Möjligtvis kan handelns nedgång dämpas av att hushåll som inte reser eller besöker restauranger istället konsumerar handelsvaror, menar Jonas Arnberg.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi, tidigare prognoser inom parentes

2019 Prognos 2020 Prognos 2021
BNP (fasta priser) 1,2 0,5 (1,2) 1,4
Hushållens konsumtion (fasta priser) 1,2 1,4 (1,6) 1,4 (1,7)
Total detaljhandel (löpande priser) 3,4 2,0 (2,5) 2,0
Dagligvaruhandel (löpande priser) 3,5 3,0 2,5
Sällanköpsvaruhandel (löpande priser) 3,2 1,5 (2,5) 2,0
För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:


Ola Nevander, 073-407 69 18, ola.nevander@hui.se

Jonas Arnberg, VD, jonas.arnberg @hui.se

Pressbilder finns på https://hui.se/pressrum/

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

 • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
 • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
 • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
 • Ger tillgång till unik data och analys
 • Möjliggör benchmarking
 • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer


HUI Research erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

Inledningen på 2020 har varit något av en berg-och dalbana för ekonomin. Positiva konjunktursignaler i januari har förbytts i oro och utbredd flykt från risktillgångar på de finansiella marknaderna sedan virussjukdomen covid-19 spridit sig till många länder utanför Kina och skapat fler och fler och störningar.

Läs vidare »

Bilburen lågprishandel och stadsdelscentrum är årets vinnare

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 09:56 CET

En ny rapport från HUI Research visar att trots butiksstängningar går vissa köpcentrum riktigt bra. Externt belägna storbutikscentrum och outletcentrum står sig hyggligt mot e-handeln, men också urbana stadsdelscentrum som erbjuder ett noga utvalt utbud nära hemmet utvecklas bra.

HUI har i samarbete med Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) genomfört en analys av Sveriges köpcentrum och handelsområden som publiceras i rapporten ”Svenska Köpcentrum 2020”. Rapporten innehåller en ingående analys av utvecklingen i olika typer av köpcentrum.

Rapportens slutsats är att olika slags köpcentrum har helt olika omsättningsutveckling. Citygallerior och bostadsområdescentrum backade med 3 procent vardera medan externcentrum backade med 1 procent. Bland vinnarna finns storbutikscentrum och outletcentrum med en omsättningsökning om 7 respektive 4 procent. Även urbana stadsdelscentrum och handelsområden hade en stark utveckling med 3 procent.

- Svenskarnas dragning till lågpriskoncept har gjort bilburen lågprishandel till årets vinnare. På andraplatsen har vi urbana stadsdelscentrum som erbjuder ett väl utvalt utbud nära hemmet, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research.

Rapporten beskriver också hur köpcentrum och butikskoncept just nu transformeras för att erbjuda en större nytta för konsumenterna i en tid när detaljhandeln genomgår en stor förändring. Framtidssatsningar görs på allt från dagligvaror och lågpris till varumärkesbutiker och cirkulära koncept.

- Hyresgästmixen på olika destinationer justeras kontinuerligt för att utbudet skall vara anpassat till konsumentbeteendet, vilket nu förändras i allt snabbare takt, säger Kajsa Hernell, VD NCSC.


För mer information om rapporten

Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research, 072-525 17 53, monica.bruvik@hui.se

Kajsa Hernell, VD, NCSC, 076-006 57 67, kajsa.hernell@ncscnordic.org


Definitioner

Köpcentrum definieras som handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna. Exempel på köpcentrum är Westfield Mall of Scandinavia och Emporia.

Handelsområden definieras som samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna. Exempel på handelsområden är Kungens Kurva och Backaplan.


Mer information om Svenska Köpcentrum 2020

Rapporten Svenska Köpcentrum 2020 är den tredje utgåvan av en rapport som beskriver marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. Rapporten är framtagen av HUI Research i samarbete med NCSC. Rapporten sammanställer nyckeltal för samtliga svenska köpcentrum och handelsområden i syfte att ge en heltäckande beskrivning av den svenska köpcentrumbranschens utveckling. Årets temadel "Tendenser och Transformation" beskriver hur köpcentrum och butikskoncept just nu utvecklas för att kunna erbjuda en större nytta för konsumenter i en tid när detaljhandeln genomgår snabba förändringar.

Från och med den 5:e februari finns rapporten att köpa via NCSCs hemsida. För mer information läs mer på www.ncscnordic.org.

HUI erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se. 

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är medlemsföreningen för köpcentrum- och handelsbranschen i de nordiska länderna. NCSCs syfte är att på bransch-, företags- och individnivå bistå med relevanta verktyg för att utveckla den nordiska köpcentrum- och handelsmarknaden och föra branschens talan. www.ncscnordic.org.

​En ny rapport från HUI Research visar att trots butiksstängningar går vissa köpcentrum riktigt bra. Externt belägna storbutikscentrum och outletcentrum står sig hyggligt mot e-handeln, men också urbana stadsdelscentrum som erbjuder ett noga utvalt utbud nära hemmet utvecklas bra.

Läs vidare »

Positivt helår trots negativt fjärde kvartal för byggmaterialhandeln

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 09:00 CET

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Året har resulterat i tre kvartal med positiv tillväxt och ett med negativ tillväxt. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på plus 2,7 procent för helåret 2019.

HUI Research inleder ett samarbete med We Hunt For Heads

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2019 09:00 CET

HUI Research och We Hunt For Heads inleder ett samarbete för att stärka framtidens handel.

Att det händer mycket inom detaljhandeln har inte undgått någon – vi är mitt inne i en av de största omställningarna någonsin, vilket också ökar både risker och möjligheter för handelns aktörer.

Vi ser en stark efterfrågan på analystjänster och beslutsunderlag, men också affärsutvecklingsprojekt för att utveckla nya koncept och erbjudanden. Detta är också skälet till att vi nu breddar vårt erbjudande genom att inleda ett samarbete med We Hunt For Heads och retailexperten Magnus Ohlsson. Tillsammans kommer vi att arbeta med både återkommande spaningar och djupdykningar i analyser, men även med rena affärsutvecklingsprojekt. I denna roll kommer Magnus att fungera som senior advisor och ingå i projektgrupper tillsammans med våra analytiker och konsulter.

Tillsammans tror vi att den traditionella kedjehandeln går en fin framtid till mötes om den gör sin läxa. Tiden är knapp samtidigt som trenderna att agera på är många.

Vi kommer under det kommande året att spana om utvecklingen inom handeln i Retail Outlook, som vi ger ut tillsammans – första utgåvan handlar om den fysiska butikens nya roll i den digitala transformationen. 

Kontakt:

We Hunt For Heads

Magnus Ohlsson, VD, magnus.ohlsson@wehuntforheads.se, 070-994 14 91

HUI Research

Jonas Arnberg, VD, jonas.arnberg@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

HUI Research och We Hunt For Heads inleder ett samarbete för att stärka framtidens handel.

Läs vidare »

Svensk ekonomi går i ide

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 09:00 CET

Svensk ekonomi håller på att mattas av och växer just nu svagt. Tillväxten under de kommande åren väntas fortsätta vara svag. På uppsidan har detaljhandeln överraskat med en tillväxt om 3,5 procent hittills i år. Goda konsumtionsförhållanden och en bostadsmarknad som återfått viss fart har bidragit till att delar av handeln går bättre än väntat, särskilt de mer kapitalintensiva branscherna. Även under kommande år prognostiseras detaljhandeln gå bättre än Sveriges ekonomi som helhet, inte minst till följd av ökat konsumtionsutrymme, fortsatt stark e-handel och en prisökningstakt inom dagligvaruhandeln som är stadigt stark.

Ekonomin som helhet är en annan historia. HUI prognostiserar att BNP kommer att växa med 1,3 procent under 2019 och ligga kvar på ungefär samma nivå under kommande år. Arbetslösheten stiger och HUI bedömer att den kommer att landa på 6,8 procent 2019, varefter den kommer att fortsätta öka, om än långsamt.

- Avmattningen ser ut att vara här för att stanna. I kombination med fortsatt stark förändringstakt i handeln är det troligt att vi får se en fortsatt konsolidering av branschen, säger Jonas Arnberg, VD för HUI Research.

Trots avmattningen bedömer HUI att Riksbanken kommer att göra så som aviserat och höja reporäntan. HUI prognostiserar att den höjs till 0,0 innan årets utgång och att den sedan blir kvar där 2021 ut. Detta då den svaga konjunkturen inte tillåter ytterligare höjningar, samtidigt som HUI bedömer att mödorna med att nå inflationsmålet inte är över.

– Den svaga konjunkturen är liksom digitaliseringen givetvis en stor utmaning för många handlare. Ljusglimten är att hushållens ekonomi trots allt ser ut att klara sig hyggligt. Arbetslösheten stiger, men långsamt, räntan stiger, men lite, och bostadsmarknaden har fått fart, avslutar Jonas Arnberg.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi, tidigare prognoser inom parentes

2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021
BNP (fasta priser) 2,4 1,3 1,2 1,3
Hushållens konsumtion (fasta priser) 1,2 0,9 (0,7) 1,6 (1,2) 1,7
Total detaljhandel (löpande priser) 2,7 3,5 (3,0) 3,0 (2,0) 2,5
Dagligvaruhandeln (löpande priser) 3,4 3,5 3,0 (2,5) 2,5
Sällanköpsvaruhandeln (löpande priser) 1,9 3,0 (2,5) 3,0 (2,0) 2,5


För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Felix Åberg, 072-538 86 15, felix.aberg@hui.se

Jonas Arnberg, VD, jonas.arnberg@hui.se 

Pressbilder finns på http://www.hui.se/om-oss/press/bildbank


Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

 • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
 • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
 • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
 • Ger tillgång till unik data och analys
 • Möjliggör benchmarking
 • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

Svensk ekonomi håller på att mattas av och växer just nu svagt. Tillväxten under de kommande åren väntas fortsätta vara svag.

Läs vidare »

Mobillådan är Årets julklapp 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 07:58 CET

För trettioandra året i rad utser HUI Research Årets julklapp. 2019 riktas ljuset mot mobillådan – en låda där man kan lägga undan sin mobil för situationer när man vill ha hjälp att koppla ned. Mobillådan kan vara en låda man köper, redan har hemma eller tillverkar själv.

Rekord för julhandeln trots osäker konjunktur

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2019 09:30 CET

HUI bedömer att decembertillväxten i detaljhandeln kommer att vara stabil. Det förekommer en hel del orosmoln på makroplanet men minusränta och befolkningstillväxt skapar en god grund för försäljningsökning. Black Friday ligger dessutom sent i år, vilket gör att viss konsumtion förbehållen november kan komma att flytta över till december. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Detaljhandelns försäljning har hittills under 2019 utvecklats stabilt och samma trend väntas fortsätta året ut. Under de senaste åren har Black Friday växt kraftigt och flyttat delar av decemberhandeln till november. I år ligger Black Friday sent, vilket sannolikt medför att viss konsumtion återförs till december månad. Sammantaget förväntas tillväxten i december månad 2019 uppgå till 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 79,8 miljarder kronor. Justerat för prisutvecklingen blir tillväxten 2,0 procent mätt i volym.

Handelns försäljning utvecklas stabilt tack vare minusränta, befolkningsökning och en konjunktur som ännu inte svalnat helt. Det ger goda förutsättningar för en god försäljningstillväxt i julhandeln, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research. 

Under fjolåret underpresterade sällanköpsvaruhandeln i december. Oro kring bostadsmarknaden samt en rekordstor Black Friday-försäljning i november resulterade i minustillväxt. I år är en svalare konjunktur fortfarande ett hot men bostadsmarknadens stabilisering ger sällanköpsvaruhandeln bättre förutsättningar. 

Sedan 2018 sker detaljhandelns tillväxt framförallt på nätet. Detta gäller även julhandeln.

Handelns tillväxt sker idag främst på nätet. Även försäljningstillväxten under julhandeln beräknas framförallt tillfalla e-handelsaktörerna, säger Jonas Arnberg. 


Branschprognoser

Försäljning i miljarder kronor samt per person

Tillväxt i procent

*Prognos 2019


För mer information

Jonas Arnberg, VD HUI Research: 072-571 85 75,jonas.arnberg@hui.se

Erik Bergh, analytiker HUI Research: 070-223 76 26, erik.bergh@hui.se

Se rapporten HUIs julhandelsprognos 2019 för mer information.

Pressbilder finns på http://www.hui.se/om-oss/press/bildbank

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

​HUI bedömer att decembertillväxten i detaljhandeln kommer att vara stabil. Det förekommer en hel del orosmoln på makroplanet men minusränta och befolkningstillväxt skapar en god grund för försäljningsökning.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om HUI Research

Vi gör handeln bättre.

Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag.

Vi har i 50 år varit skickliga på att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig och gillar att kreera framtida affärsmodeller för handel, köpcentrum och destinationer.

HUI hjälper dig att förstå mer om omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av kunskap. Vi inspirerar dig med föredrag, utmanar dig i workshops, tar fram underlag för beslut, processleder din förändring och är din samarbetsparter på vägen till din nya affär.